INFOKIOSKI I APLIKACJA MOBILNA

Opublikowano: środa, 16 wrzesień 2020 Drukuj

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Królewskiego Ponidzia" w ramach przedsięwzięcia II.3.3. Wspieranie inicjatyw wykorzystujących narzędzia informatyczne w kreowaniu wizerunku obszaru Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" otrzymała dofinansowanie i zrealizowała projekt pn. Kreowanie wizerunku obszaru LGD przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego w postaci kiosków multimedialnych w miejscowości Busko - Zdrój. Celem projektu była promocja walorów turystycznych powiatu buskiego przy wykorzystaniu kiosków multimedialnych posadowionych w miejscowości Busko - Zdrój.

Projekt zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” w latach 2009 - 2015 wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 poprzez realizację trzech głównych celów: rozwój turystyki, regionalizmu – tworzenie produktu regionalnego oraz działania prozdrowotne. Chcąc kontynuować działania związane z rozwojem turystki na obszarze powiatu buskiego Stowarzyszenie w ramach niniejszego projektu zakupiło oraz posadowiło na terenie miasta Busko – Zdrój cztery kioski multimedialne. Zostały one usytuowane: na początku i końcu głównego deptaka miasta na ulicy Mickiewicza przy Urzędzie Miasta i Gminy oraz przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury, na ul. 1-go Maja oraz ulicy Rzewuskiego. Miejsca te zostały wybrane celowo ze względu na swoją lokalizację. Ulica Mickiewicza jest najbardziej uczęszczaną ulicą w Busku – Zdroju zarówno przez mieszkańców jak i turystów, kuracjuszy. Dogodne usytuowanie infokiosków zapewni powszechny dostęp do informacji w nich zawartych jak największej liczbie osób. Pozostałe dwa kioski multimedialne również będą się znajdowały w strefie uzdrowiskowej, a więc w miejscach o największym natężeniu turystów. Ogólnodostępne informacje o zabytkach, ciekawych miejscach nie tylko w mieście Busko – Zdrój, ale w całym powiecie mają na celu przybliżenie informacji na ich temat każdemu zainteresowanemu, szerzenie wiedzy, a także zaciekawienie atrakcjami i miejscami naszego regionu. Turysta – kuracjusz, który trafia tu w celach zdrowotnych oczekuje również zintegrowanej oraz skondensowanej informacji na temat miejsca, w którym przebywa, atrakcji oraz informacji o regionie. To wszystko, a nawet więcej dostanie w kiosku multimedialnym. Zapewni on nie tylko dostęp do tej wiedzy, ale pokaże to w zaskakujący i nowoczesny sposób przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Dzięki bogato rozbudowanej aplikacji mobilnej użytkownik będzie mógł skorzystać m.in. z Questów, czyli zwiedzać nasz region poprzez zabawę. To nowatorskie podejście nie było wykorzystywane do tej pory w żadnym infokiosku na terenie powiatu buskiego. Dostęp na bieżąco do kalendarza imprez również będzie bardzo atrakcyjnym sposobem na zachęcenie turystów do spędzania swoich wolnych chwil poza obiektem uzdrowiskowym. Użytkownik będzie mógł również zapoznać się z wieloma szlakami tematycznymi np. rowerowymi, dydaktycznymi, nordic walking. Kioski multimedialne będą zawierały również system rezerwacji czyli bazę miejsc noclegowych z możliwością rezerwacji. Infokioski posadowione będą w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego Buska - Zdroju czyli na terenie objętym ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, który wyraził zgodę na realizację tej inwestycji. Inwestycja ta przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz promocji całego powiatu buskiego.

Odsłony: 8474