[Rozmiar: 43268 bajtów]

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” w 2009 roku pozyskała kwotę 3 790 880,00 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej na lata 2009 – 2015. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, w którym przedstawiono cele rozwoju, jakie LGD planuje osiągnąć na obszarze  Gminy Busko - Zdrój w zakresie turystyki, regionalizmu i zdrowia. Inicjatywa musi mieć jednak charakter oddolny – musi wyjść od Mieszkańców Gminy Busko – Zdrój. Więc jeśli masz pomysł i chcesz go zrealizować, skorzystaj z dofinansowania w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

  


 

Tytuł operacji: Stworzenie pracowni sztuki rustykalnej „ART – RUSTICA” kultywującej tradycje starego rzemiosła.

 

Olga Myśliwiec

Radzanów 42
28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

   

 

Stworzenie pracowni sztuki rustykalnej" ART - RUSTICA" kultywującej tradycje starego rzemiosła poprzez  zakup pieca ceramicznego, koła garncarskiego, silnika, stojaka, wieszaka, nasadki piły  z oprzyrządowaniem, masy ceramicznej, szkliwa ceramicznego.

  


 

Tytuł operacji: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury do obsługi wydarzeń artystycznych w gminie Busko – Zdrój.

 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Ul. Mickiewicza 22

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Operacja polegała na zakupie sprzętu nagłaśniającego w celu poprawy infrastruktury technicznej przy tworzących się produktach regionalnych na Szlaku Wokół Słońca”. Zakup jest działaniem w zakresie wspierania dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD.

  


 

Tytuł operacji: Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez utworzenie parku rekreacyjnego w gospodarstwie Agroturystycznym we wsi Widuchowa.

 

Michał Grzegorczyk

Widuchowa 25

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności obszaru jako miejsca do wypoczynku i zabawy oraz rekreacji na Słonecznym Szlaku. W ramach przedsięwzięcia powstał park rekreacyjny: Wyciąg górny, Wyciskanie siedząc na pylonie, Biegacz,  Orbitek z pylonem, Drabinka, Podciąg na pylonie, Wioślarz, Wahadło.

 


 

Tytuł operacji: Od ziarenka do bochenka - kultywowanie tradycji pieczenia chleba poprzez utworzenie "Chlebowej Izby" wyposażonej w piec do wypieku chleba

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brata Alberta w Busku – Zdroju

Ul. Lipowa 1

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Celem operacji jest kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła na Ponidziu  poprzez utworzenie „Chlebowej Izby” wyposażonej w piec do wypieku chleba. W ramach operacji utworzono „Chlebową Izbę”. Izba wyposażona jest w piec chlebowy, pozostały sprzęt potrzebny do wypieku chleba, drewniane stoły i ławy. Dodatkowa atrakcją jest galeria zdjęciowa poświęcona produkcji chleba. Miejsce to przypomni nam tradycje i obrzędy pieczenia chleba. Połączone z degustacją regionalnego chleba stanie się przystanią dla duszy i ciała.

  


 

Tytuł operacji: Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez budowę „Wykonanie altany ogrodowej wraz z piecem chlebowym”.

 

Maria Król

Bronina 122

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

Operacja polegała na budowie altany ogrodowej wyposażonej w piec chlebowy. Altana jest przeznaczona dla mieszkańca Gminy Busko – Zdrój i turysty. Wszelkie działania podjęte w ramach projektu wpłynęły na rozwój turystyki na obszarze LSR. Rozbudowa infrastruktury turystycznej podniosła jakość oferty wypoczynkowej na wsi. 

  


 

Tytuł operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez powołanie i wyposażenie zespołu folklorystycznego kultywującego lokalną twórczość i miejscowe tradycje

 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury

Ul. Mickiewicza 22

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

    

.

 

Operacja polegała na zakupie strojów krakowiaków wschodnich: 12 kompletów strojów damskich wraz z butami, 12 kompletów strojów męskich wraz z butami oraz 10 kompletów strojów dla chóru. Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Wokół Słońca”.

  


 

Tytuł operacji: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD poprzez organizację festynu rodzinnego promującego segregację odpadów.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Ul. Łagiewnicka 25

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Operacja dotyczyła: przygotowania i wydania materiałów reklamowych dotyczących promocji segregacji odpadów (ulotek, plakatów, toreb ekologicznych z nadrukiem), opracowania scenariusza i wydania filmu edukacyjnego promującego system segregacji odpadów (prezentacja w świetlicach wiejskich i szkołach), organizacji i realizacji festynu rodzinnego „Świat sam sobie nie da rady, segregujmy więc odpady”.

  


 

Tytuł operacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych w Radzanowie – etap II

 

Gmina Busko – Zdrój

Ul. Mickiewicza 10

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

 

 

 

Operacja polega na utworzeniu ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Radzanów. Szczegółowe działania inwestycyjne na obszarze przedsięwzięcia polegały na kształtowaniu terenów zielonych, remoncie drogi dojazdowej, o nawierzchni tłuczniowej, budowie parkingu, wykonaniu przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, dostawie i montażu wyposażenia – segmentowego pawilony typu bar letni oraz pawilonu sanitarnego, stojaków na rowery, szlabanu. Zagospodarowanie przestrzenne kąpieliska wodnego w Radzanowie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zapewni przyjemny i bezpieczny wypoczynek dla turysty na „Szlaku Wokół Słońca”.

 


 

Tytuł operacji: Wspieranie tworzenia markowego produktu „Szlaku Wokół Słońca” poprzez remont dworku renesansowego – wymiana poszycia dachowego.

 

Katarzyna Nowakowska

Szaniec 232

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Operacja polega na wymianie poszycia dachowego na zabytkowym dworze renesansowym w Szańcu. Rezultatem operacji będzie zabezpieczenie historycznej, kulturowej i fizycznej substancji renesansowego zabytku podnosząc tym samym jego walory atrakcyjności turystycznej i estetycznej.   Dwór w Szańcu jako zabytek wpisał się na „Szlak Wokół Słońca”.

 


 

Tytuł operacji: Podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD poprzez zakup urządzeń i sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu będącego uzupełnieniem oferty Szlaku Wokół Słońca.

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Dobrowody”

Dobrowoda 12

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Sala „Okno na świat” w Dobrowodzie współfinansowana z działania „Małe projekty” wyposażona w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu zapewni turyście dostęp do wiedzy z zakresu kultury i historii gminy Busko – Zdrój. Sala „Okno na świat” stanowiąca elektroniczną bazę informacji turystycznych jest otwarta dla turysty od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00.

 


 

Tytuł operacji: Kultywowanie lokalnej kultury: tradycji oraz obrzędów poprzez zakup kobiecych strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych uzupełniających ofertę Szlaku Wokół Słońca.

 

Stowarzyszenie „Przyszłość Oleszek”

Oleszki 39

28 – 100 Busko – Zdrój

Działanie: Małe projekty

 

 

 

Operacja polegała na zakupie 15 – tu pełnych kompletów kobiecych strojów ludowych (wianki, korale, chusty,  bluzki z krótkim i z długim rękawem, gorsety, halki, spódnice, fartuszki) oraz instrumentów muzycznych dla trzech członków zespołu (perkusja, saksofon, akordeon). Stroje ludowe oraz instrumenty zostały zakupione na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu muzycznego ze wsi Oleszki. Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół muzyczny od dawna stanowią wizytówkę naszego regionu. Jednolity ubiór kobiet wchodzących w skład Koła Gospodyń Wiejskich  z Oleszek podniesie jakość i charakter widowisk prezentowanych przez to Koło w przyszłości, tj. obrzędów ludowych, pieśni i tańców ludowych. Działania Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu muzycznego z Oleszek polegające na obsłudze wydarzeń lokalnych (prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu) będą wspierały rozwój „Szlaku Wokół Słońca”.