[Rozmiar: 43268 bajt�w]

KIM JESTEŚMY!


Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider"
została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 15 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr 1659/09 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Buska LGD "Słoneczny Lider" uzyskała 186 punktów w ramach oceny wniosków o wybór LGD do realizacji LSR, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej.

Pełna lista rankingowa znajduje się tutaj.Obszar działania LGD Słoneczny Lider:


Obszar działania LGD Słoneczny Lider