[Rozmiar: 43268 bajtów]

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 

Ogłoszenie konkursu na nabór wniosków z zakresu małych projektów planowany jest na koniec marca. Więcej szczegółów wkrótce.

 


 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!! (2011-01-24)

 

Informujemy, że w dniu 28.01.2011 r. w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”!

                                                                                         

 

 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,                
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

 

 

 

 

 

 

 


 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!! (2010-12-13)

Informujemy, że w dniu 20.12.2010 r. w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

„FESTIWAL SMAKÓW”

8 listopada 2010 r. w Busku - Zdroju podpisana została wola partnerów projektu współpracy, na mocy której 5 Lokalnych Grup Działania wyraziło chęć współdziałania w projekcie „Festiwal Smaków” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Głównym celem projektu jest zbudowanie sieci naszego kulinarnego dziedzictwa jako atrakcji turystycznej na obszarze działania partnerów projektu. Dodatkowo przyczyni się on do zbudowania sieci dziedzictwa kulinarnego jako markowego produktu turystycznego. W realizacji projektu założono udział: gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw ekologicznych, osób prowadzących  działalność gastronomiczną, osób prowadzących działalność przetwórczą, szkół gastronomicznych, osób fizycznych aktywnie zaangażowanych w wytwarzanie kulinarnych produktów regionalnych, stowarzyszeń oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej.

W projekcie udział wezmą: Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, Stowarzyszenie „G5”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf”, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z podpisania woli współpracy: GALERIA

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” (2010-10-19)

W dniu 15.10.2010 r. na posiedzeniu Rady Buskiej LGD „Słoneczny Lider” dokonano wyboru wniosków do sfinansowania w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”, które złożono w ramach konkursu SL/OiRW/2/2010.

 

Lp.

Nr wniosku

Zgodność z LSR

Uzyskane punkty

1.

413_313/2/2010/1

Zgodny

34,67

 

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIE!   (2010-09-06)

W związku z ogłoszonym konkursem, w dniu 11.09.2010r. o godz. 10.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

INFORMACJA (2010-09-06)

W wyniku przeprowadzonego postępowania mającego na celu wyłonienie trenera, który przeprowadzi szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wybrano ofertę Pani Marty Starmach.

 


 

ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SŁONECZNY LIDER” !! (2010-08-31)

 

Z ważnych przyczyn termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "SŁONECZNY LIDER" został przeniesiony na dzień

08.09.2010r. o godzinie 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

 


 

INFORMACJA (2010-08-31)

W związku z naborem wniosków w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej od 07.09.2010 r. do 24.09.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

wtorek, czwartek od 7.00 do 17.00

poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 9.00  do 11.00

 


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SŁONECZNY LIDER” (2010-08-26)

W dniu 02.09.2010 r. o godz. 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Słoneczny Lider”. Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WSPÓŁPRACY (2010-08-26)

24.08.2010 r. w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Busku – Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie robocze w celu przygotowanie Projektu Współpracy. Wstępnie chęć uczestnictwa zgłosiło pięć Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego: Stowarzyszenie „G5”, LGD „Dorzecze Wisły”, LGD „Perły Ponidzia”, LGD Powiatu Opatowskiego oraz LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Przedstawicielką naszego Stowarzyszenia była Pani Wiceprezes Małgorzata Donoch, pomysłodawczyni Projektu i inicjatorka spotkania, która przedstawiła cele i zadania Projektu Współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

(2010-08-25)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

„SŁONECZNY LIDER” NA OTWARCIU PRZEDSZKOLA W MIKUŁOWICACH (2010-08-25)

Dnia 21 sierpnia odbył się Festyn Rodzinny w Mikułowicach. Przy tej okazji dokonano uroczystego otwarcia przedszkola „Bajkowe wzgórze”. Najmłodsi uczestnicy imprezy z przedszkoli w Busku – Zdroju zaprezentowali swój program artystyczny i śpiewem oraz tańcem umilali czas wszystkim obecnym na tym wydarzeniu. Przygotowanych było wiele atrakcji. Na koniec zorganizowano imprezę taneczną. Oczywiście, jak zawsze przy takich okazjach, Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” była obecna i rozdawała balony najmłodszym, rodzice zaś mogli zasięgnąć porady odnośnie pozyskania środków unijnych. Każda zainteresowana osoba otrzymała ulotkę zawierającą najważniejsze informacje nt. działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe projekty. Pracownicy zachęcali do odwiedzenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Busku – Zdroju w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

(2010-08-23)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

(2010-08-23)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

 

KONKURS

 

„PRZYJAZNA WIEŚ

 

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

 

 Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich,
ul. Targowa 18, 25-516 Kielce

 

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

 

 


 

PUNKTY INFORMACYJNE „SŁONECZNEGO LIDERA” NA LOKALNYCH IMPREZACH  (2010-08-17)

 

Sierpniowe Punkty Informacyjne Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” na imprezach plenerowych mogliśmy zaobserwować na „Świecie Ogórka” w Widuchowie 01.08.2010 roku, „Święcie Plonów” w Łagiewnikach 08.08.2010 roku oraz „Dożynkach Gminnych” w Młynach 15.08.2010 roku. Podczas tegorocznych imprez mieszkańcy Gminy Busko - Zdrój mogli dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. Ponadto byli zachęcani do odwiedzenia stałego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, który mieści się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Partyzantów 22 w Busku Zdroju. Wszyscy zainteresowani, którzy skorzystali z porad w Punktach Informacyjnych w Widuchowie, Łagiewnikach oraz Młynach otrzymali biuletyny z informacjami na temat ww. działań, jak również zostali obdarowani gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD. Tegoroczne Dożynki w Młynach były też okazją do przedstawienia pierwszych sukcesów Stowarzyszenia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Oleszek po raz pierwszy zaprezentowały się w strojach ludowych zakupionych dzięki dofinansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia w ramach Małych projektów, zachęcając tym samym do skorzystania z funduszy Unii Europejskiej.  Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

„SŁONECZNY LIDER” NA DNIU OGÓRKA W WIDUCHOWIE (2010-08-02)

 

01.08.2010 roku mieszkańcy Widuchowy obchodzili ŚWIĘTO OGÓRKA, podczas którego Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” dzięki gościnności  władz sołectwa mogła promować swoje Stowarzyszenie, jak również Lokalną Strategię Rozwoju, w ramach której istnieją możliwości dofinansowania działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. Podczas tegorocznej lokalnej imprezy w Widuchowie, mieliśmy również możliwość  zaprezentowania swojego Stowarzyszenia nie tylko pod namiotem, ale również na scenie. Podczas wypowiedzi Pani Katarzyny Szczukiewicz – Kalużnej mieszkańcy tego obszaru dowiedzieli się o możliwości składania w najbliższym czasie wniosków w ramach konkursu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Ponadto byli zachęcani do odwiedzenia Punktu Informacyjnego utworzonego z tej okazji w Widuchowie, jak również do budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Partyzantów 22 w Busku Zdroju, gdzie mieści się stały Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. Wszyscy zainteresowani, którzy skorzystali z Punktu Informacyjnego w Widuchowie otrzymali biuletyn z informacjami na temat ww. działań, jak również zostali obdarowani gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD. Mieszkańców Gminy Busko – Zdrój, którzy nie mieli możliwości skorzystania z porady Punktu Informacyjnego zachęcamy do przybycia na „Święto Plonów” w Łagiewnikach 08.08.2010 roku oraz Dożynki Gminne w Młynach 15.08.2010, gdzie na pewno będziemy obecni. Zapraszamy. Galeria zdjęć.

 

 


 

 

„BUSKIE LETNIE ATELIER” ZAJĘCIA PLECIONKARSKIE (2010-07-30)

Buskie Samorządowe Centrum Kultury organizuje bezpłatne zajęcia plecionkarskie dla dzieci i młodzieży, które poprowadzi Pani Beata Borek Prezes Stowarzyszenia „Słoneczny Lider”. Warsztaty odbędą się od poniedziałku do środy w dniach 2,3,4 sierpnia oraz 9,10,11 sierpnia w godz. od 10.00 do 13.00.  Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie:

http://busko.net.pl/wiadomosci/news.php?id=7268

 

 


 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU (2010-07-29)

W dniu 06.08.2010 roku o godz. 16.00  w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. W związku z koniecznością podjęcia uchwał odnośnie planowanego projektu współpracy bardzo prosimy o obecność!      

 


 

 

PRZEWIDYWANY NABÓR WNIOSKÓW NA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (2010-07-27)

W obecnym kwartale przywidujemy nabór wniosków w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Pomoc udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

        1.      usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

        2.      usług dla ludności;

        3.      sprzedaży hurtowej i detalicznej;

        4.      rzemiosła lub rękodzielnictwa;

        5.      robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

        6.      usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

        7.      usług transportowych;

        8.      usług komunalnych;

        9.      przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

        10.  magazynowania lub przechowywania towarów;

        11.  wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

        12.  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

 


 

 

„SŁONECZNY LIDER” NA DNIACH BUSKA  (2010-07-27)

 

18 lipca 2010 roku Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” podczas Dni Buska prezentowała możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 z Osi 4 LEADER. W godzinach 9.00 – 14.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym usytuowanym obok Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju mieszkańcy Gminy mogli pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Małych projektów. Wszyscy zainteresowani odchodzili od stoiska nie tylko z biuletynem pełnym informacji, ale również z gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD.  Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-07-02)

Z przyjemnością informujemy, iż członek Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” Pani Aleksandra Imosa z powodzeniem reprezentuje nasze Stowarzyszenie w bardzo ciekawym projekcie „Daj głos mieszkańcom, natomiast inny członek Zarządu Pan Tadeusz Woźniak znalazł się wśród wyróżnionych w konkursie na najlepszego sołtysa województwa świętokrzyskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 


 

 

KONKURS „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” – WRĘCZENIE NAGRÓD! (2010-06-14)

Dnia 18.06.2010 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” pt. „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty”. Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-06-09)

W dniu 18.06.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

PIKNIKI RODZINNE (2010-06-09)

Sezon Pikników Rodzinnych rozpoczął się 9 maja w Chotelku. W dniach 23.05, 30.05 oraz 06.06 uczestniczyliśmy kolejno w Piknikach w Podgajach, Błońcu oraz na Karabosach. Rozdawaliśmy ulotki oraz gadżety zachęcając do odwiedzania naszego Biura oraz składania wniosków na zbliżające się konkursy. Każdy mógł miło spędzić czas posilając się kiełbaskami z grilla czy grochówką, dzieci biorąc udział w konkursach i wygrywając nagrody. Były także darmowe lody. Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

 

INFORMACJA O SZKOLENIU PRACOWNIKA BIURA „SŁONECZNY LIDER” (2010-06-09)

W dniach 31.05 – 02.06 pracownica Biura LGD „Słoneczny Lider” uczestniczyła w CDR O/Kraków w specjalistycznym szkoleniu z zakresu Różnicowania Działalności Nierolniczej oraz Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw. W perspektywie zbliżającego się konkursu z Różnicowania pozyskana przez Nią wiedza będzie przydatna przy udzielaniu doradztwa zainteresowanym beneficjentom.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” (01.06.2010)

 

W dniu 25.05.2010 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, ul Partyzantów 22 w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej otwartego konkursu na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” pt. „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty” organizowanego przez  Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”.

 

Na konkurs złożono 14 prac wykonanych przez młodzież uczącą się w gimnazjach
z terenu gminy Busko – Zdrój.

 

            Komisja konkursowa przyznała: I nagrodę Jakubowi Szybalskiemu, II nagrodę Malwinie Motyce,  III nagrodę Arturowi Bakalarczykowi oraz wyróżnienia dla: Natalii Musiał, Michaliny Magiery, Magdaleny Wilgockiej, Moniki Sikory, Dominiki Bejm, Katarzyny Lis i Anny Magiery.

 

O terminie i miejscu odbioru nagród rzeczowych poinformujemy w najbliższym czasie na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl. Prosimy na bieżąco sprawdzać w/w stronę.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-05-19)

W dniu 15.05.2010 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbyło się szkolenie nt.: Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR. Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Starmach z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-05-19)

W dniu 14.05.2010 roku w udostępnionej nieodpłatnie sali multimedialnej Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach odbyło się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Martę Starmach z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Gimnazjum Panu Jackowi Strzeleckiemu za udostępnienie sali, a uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia przy składaniu wniosków.

Zdjęcia w Galerii.  

 

 


 

 

PIKNIK RODZINNY W CHOTELKU (2010-05-11)

Dnia 09.05.2010 braliśmy udział w Pikniku Rodzinnym w Chotelku. Nasz namiot znajdował się przy świetlicy środowiskowej gdzie odbywała się cała impreza. Rozdawaliśmy ulotki zachęcając do składnia wniosków na najbliższe konkursy, a także gadżety. Chętnych do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do Galerii.

 

 


 

 

SPOTKANIE SZKOLENIOWE KOALICJI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I MIEJSKICH W BRONINIE (2010-05-11)

Dnia  07.05.2010 r. w Broninie odbyło się spotkanie szkoleniowe Koalicji Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Zaprezentowaliśmy tam naszą Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” oraz Lokalną Strategię Rozwoju, informując jednocześnie o możliwości składania wniosków na obecnie trwający konkurs w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw, a także na zaplanowany w późniejszym terminie konkurs dotyczący Różnicowania w Kierunku Działalności Nierolniczej. Zachęcaliśmy do odwiedzania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz śledzenia harmonogramu naboru wniosków na przyszły rok, gdzie na pierwszy kwartał zaplanowany jest konkurs w ramach Małych Projektów.

Zapraszamy do Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-28)

Dnia 15.05.2010 o godz. 9.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju odbędzie się szkolenie dla członków Rady nt.: Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR.

 

Harmonogram szkolenia dla Buskiej Lokalnej Grupy Dzialania.doc

 

 


 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE!   (2010-04-28)

 

W związku z ogłoszonym konkursem, w dniu 14.05.2010 r. o godz. 15.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

W dniu 17.05.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania mającego na celu wyłonienie trenera, który przeprowadzi szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wybrano ofertę Pani Marty Starmach.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

 

W związku z naborem wniosków w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw od 04.05.2010 r. do 28.05.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

 

poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00

wtorek, czwartek od 7.00 do 17.00

 

sobota od 9.00 do 11.00

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW (2010-04-23)

W dniu 22 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" dokonano wyboru wniosków do sfinansowania w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/2/2010.

W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się wszystkie poniższe wnioski:

 

Lp.

Nr wniosku

Zgodność z LSR

Uzyskane punkty

1.

413_MP/2/2010/3

Zgodny

38,6

2.

413_MP/2/2010/2

Zgodny

32,5

3.

413_MP/2/2010/4

Zgodny

32,0

4.

413_MP/2/2010/1

Zgodny

29,9

5.

413_MP/2/2010/6

Zgodny

29,9

6.

413_MP/2/2010/5

Zgodny

27,4

 

 


 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój...

więcej>>

 


 

 

„AGROTRAVEL” 2010 (2010-04-16)

W dniach 09-11.04.2010 r. nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" w Kielcach. Podobnie jak w roku ubiegłym była to szansa na wypromowanie obszaru LGD. Każdy kto odwiedził nasze stoisko mógł uzyskać od dyżurujących pracowników Biura w osobach Katarzyny Szczukiewicz – Kalużnej i Marty Godowskiej informacje na temat gospodarstw agroturystycznych, a także atrakcji i szlaków w naszym regionie oraz otrzymać foldery i ulotki. Profesjonalne fotografie autorstwa Pana Piotra Kalety ukazujące krajobrazy i zabytki gminy Busko – Zdrój przyciągały zwiedzających do naszego stoiska i utwierdzały w przekonaniu, że do nas rzeczywiście warto przyjechać.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

 

(2010-04-12)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 

 


 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE (2010-03-29)

 

 

 

 

 

   Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

  Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

  składa najlepsze życzenia: pomyślności i szczęścia oraz wiele radości.

 

 

 


 

 

INORMACJA (2010-03-29)

W sobotę dnia 27.03.2010 r. w parku w centrum miasta uczestniczyliśmy w  Kiermaszu Wielkanocnym Kukuryku w Cielętniku”. Swoje wyroby zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru naszej LGD. Pod namiotem Stowarzyszenia „Słoneczny Lider” osoby zainteresowane mogły uzyskać wszelkie informacje, a także otrzymać ulotkę o realizacji LSR na terenie Gminy Busko – Zdrój. Zdjęcia w Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-29)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia gadżetów promocyjnych z nadrukiem wpłynęła jedna oferta. Leszczyńska Agencja Wydawnicza zaproponowała warunki zgodne z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji zamówienia.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-26)

 

W dniach 29 i 30 marca 2010 r. o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędą się posiedzenia Rady w celu oceny wniosków złożonych w ramach Małych Projektów oraz ustalenia listy operacji ocenionych.

W posiedzeniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Wnioskodawców po uprzednim pisemnym powiadomieniu Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura. Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

(2010-03-25)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na przeprowadzenie szkolenia dla Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” (opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów) nt. „Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

 

Zapytanie ofertowe.doc

Harmonogram szkolenia dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-22)

W dniu 24.03.2010 r. o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny złożonych wniosków. W posiedzeniu mogą uczestniczyć reprezentanci Wnioskodawców po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady. Serdecznie zapraszamy.

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-22)

W dniu 19.03.2010 r. o godz. 15.00 zakończono procedurę naboru wniosków w ramach „Małych Projektów”.

 

W dniu 24.03.2010 r. o godz. 16.00 wnioski te zostaną poddane wstępnej ocenie pod kątem ich zgodności z LSR przez Radę LGD „Słoneczny Lider”.

 

 


 

 

 

(2010-03-09)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” składa zapytanie ofertowe na dostarczenie

gadżetów promocyjnych z nadrukiem w ramach zadania „Organizacja punktów

informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD” w ramach

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  


Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2010 r.

Zapytanie ofertowe zawiera specyfikację zamówienia oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ul. Partyzantów 22,

28 – 100 Busko – Zdrój – w terminie do dnia 26.03.2010 roku do godz.15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                    Dyrektor Biura Zarządu

                                                                                                                                                           Marek Bębenek

 

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 

 


 

 

SZKOLENIE – WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW (2010-03-08)

 

W dniu 05.03.2010 roku w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach odbyło się szkolenie nt.: „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów” prowadzone przez Panią Małgorzatę Donoch. W szkoleniu wzięli udział reprezentanci gminy, instytucji kultury, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, a także przedstawiciele lokalnych społeczności. Fotorelacja w Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-01)

W związku z naborem wniosków w ramach Małych Projektów od 05.03.2010 r. do 19.03.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

poniedziałek, środa od 7.00 do 17.00

wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 9.00  do 11.00

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-27)

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. szkolenia w dniu 05.03.2010 r. wybrano ofertę p. Małgorzaty Donoch na realizację ww. działania.

 

 


 

 

KONKURS NA KOMIKS „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” (2010-02-23)

 

Zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu Gminy Busko – Zdrój do udziału w konkursie na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności LGD „Słoneczny Lider” pod nazwą: „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży obszarem naszej gminy pod kątem poszukiwania produktów o charakterze regionalnym. Konkurs ma w swym założeniu poszerzenie wiedzy młodego pokolenia w zakresie regionalizmu. Jednocześnie jako Organizatorzy chcielibyśmy poznać spojrzenie na sprawy tradycji lokalnej oczami uczniów gimnazjów i porównać je z zaplanowaną przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Strategią Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Regulamin Konkursu.doc

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 2.doc

 

 


 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE! (2010-02-23)

W związku z ogłoszonym konkursem w dniu 05.03.2010 r. o godz. 15.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Małe Projekty.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-20)

Ogłoszony został konkurs w ramach Małych Projektów. Szczegółowe informacje w zakładce: Nabór wniosków.

 

 


 

 

(2010-02-15)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej (opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz ich obsługa organizacyjna)

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” z siedzibą w Zbludowicach,
ul. Świętokrzyska 9, 28 – 100 Busko – Zdrój, NIP: 655-193-25-18.

 

Dokładny adres do korespondencji: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Katarzyna Szczukiewicz – Kalużna, Marta Godowska, tel. 41 378 71 77, email: biuro@slonecznylider.pl

                                       

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  i  przeprowadzenie  usługi  szkoleniowej  z  zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, zwanej dalej Zamawiającym, w ramach działania „Małe projekty”. Celem nadrzędnym  szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy mieszkańców gminy Busko – Zdrój o Lokalnej Strategii Rozwoju, przybliżenie regulacji prawnych z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, kryteriów przyznawania dofinansowania przez LGD. W szkoleniu przewidziano prezentację prawidłowego wypełniania wniosku z działania „Małe projekty”.

Zamówienie  obejmuje: opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz ich obsługa organizacyjna, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. 

Zajęcia prowadzone będą w grupie 20 osobowej w wymiarze do 6 godzin lekcyjnych z uwzględnieniem niezbędnych przerw.

 

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT

Termin  składania  ofert  upływa  24.02.2010  do  godz.  12.00.  Decyduje  data  i  godzina  wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Pragniemy   podkreślić,   iż   powyższy   termin   jest   ostateczny.   Oferty   złożone   po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. Oferty zostaną otwarte do dnia 26.02.2010 i będą weryfikowane  i  akceptowane  lub  nieakceptowane  przez  Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego będzie dla Wykonawcy wiążący. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.slonecznylider.pl oraz umieści informację na tablicy informacyjnej w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym.

 

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają  kwalifikacje i kompetencje  do  wykonywania  usługi szkoleniowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER  „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”,

2.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie   oferty   w   odpowiedzi   na   niniejsze   zapytanie   ofertowe   jest   jednoznaczne   ze   złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto dla jednostki lekcyjnej).

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. Rezerwacja Sali szkoleniowej należy do obowiązków Zamawiającego.

 

6. SPOSÓB WYBORU OFERT, POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkiego    rodzaju    oświadczenia,    wnioski,    zawiadomienia,    informacje    itp.    (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem adresu do korespondencji.

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Borek Beata

 

 

Formularz ofertowy.doc

 


 

 

 

II MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI W KIELCACH (2010-02-10)

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” otrzymała zaproszenie do uczestnictwa
w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach w dniach 9 – 11 kwietnia 2010. Obok własnego stoiska wystawienniczego LGD będzie miała do dyspozycji nieodpłatnie:

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania się na stoiskach „Jarmark”, „Stoisko gastronomiczne” i „Scena kultury”, pobrania i wypełnienia formularza.

 

O wyborze osób reprezentujących LGD na stoiskach: „Jarmark”, „Stoisko gastronomiczne” i „Scena kultury” decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój do 25 lutego 2010 do godziny 15.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 41 378 71 77, 661 435 045.

 

LGD nie pokrywa kosztów dojazdu i transportu na Targi w Kielcach.

 

 

Formularz nr 1 „Jarmark”
Formularz 1.doc
Formularz nr 2 „Stoisko gastronomiczne”

Formularz 2.doc

Formularz nr 3 „Scena kultury”

Formularz 3.doc

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-10)

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” dnia 12.01.2010 r. uchwałą nr 2/2010 w sprawie wyznaczenia składek członkowskich na rok 2010 dla osób fizycznych i prawnych ustalił składkę członkowską w wysokości 20 zł rocznie.

Ponadto 04.02.2010 r. Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” uchwałą nr 7/2010 wprowadził procedurę wpłaty składek członkowskich, którą zamieszczamy poniżej. Prosimy wszystkich zalegających ze składkami za rok 2008 i 2009 o ich uregulowanie w pierwszym kwartale 2010 r. zgodnie z przywołaną procedurą.

 

Uchwala 7/2010 w sprawie wpłaty składek członkowskich.pdf

Procedura wpłaty składek członkowskich.pdf

 

 


 

 

 

INFORMACJA (2010-01-29)

W dniu 04.02.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu. Przewidywany czas trwania posiedzenia – 1 godz.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010 – 01 – 19)

W związku ze statutowym obowiązkiem opłacania składek członkowskich przypominamy wszystkim osobom należącym do naszego Stowarzyszenia, iż można je wpłacać na konto bankowe, którego numer znajduje się w zakładce Kontakt, bądź też osobiście do Pani Henryki Magdziak.

 

 


 

 

NFORMACJA (2010 -01-14)

W dniu 21.01.2010 roku o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Rady. Prosimy o obecność wszystkich członków Rady.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-01-05)

 

W dniu 12.01.2010 roku o godz. 15.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

Zmiana godzin urzędowania biura! (2010-01-04)

 

Od dnia 04.01.2010 r. punkt Informacyjno – Konsultacyjny otwarty od poniedziałku do piątku w godz.  7.00 – 15.00

 

 


 

 

KONFERENCJA „SZLAKI TURYSTYCZNE JAKO PAKIETY USŁUG DLA TURYSTY”  (2010-01-04)

 

W dniu 17.12.2009 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Busku – Zdroju odbyła się konferencja pod tytułem „Szlaki turystyczne jako pakiety usług dla turysty”.

Konferencja rozpoczęła się występem młodzieżowego zespołu „Zlepce” z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju. W humorystyczny sposób zaprezentowali publiczności staropolskie obrzędy  bożonarodzeniowe, po których wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. W przerwie można było skosztować wigilijnych  potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie swoje prezentacje przedstawili: Beata Borek – „Szlakiem rękodzieła na Ponidziu”, Aleksandra Imosa – „Kulinarne propozycje na Słonecznym Szlaku” oraz Sebastian Motyl – „Śladami dworów w okolicach Buska”. Konferencja zakończyła się odśpiewaniem kolęd przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju, do czego przyłączyli się wszyscy uczestnicy. Spotkanie zostało uświetnione obecnością władz samorządowych Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

 Obszerna fotorelacja w Galerii. Zapraszamy!

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU SL/OiRW/1/2009 (2009-12-30)

 

 

W dniu 28 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" uchwałą nr 12/2009 przyjęta została lista operacji ocenionych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/1/2009. W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się wszystkie złożone wnioski.

 

LP

NR WNIOSKU

ZGODNOŚĆ Z LSR

UZYSKANE PUNKTY

1

413_313/1/2009/2

ZGODNY

36,00

2

413_313/1/2009/1

ZGODNY

29,37

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU SL/MP/1/2009 (2009-12-30)

 

W dniu 21 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" uchwałą nr 10/2009 przyjęta została lista operacji ocenionych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/1/2009.
W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się 4 pierwsze wnioski.

 

LP

NR WNIOSKU

ZGODNOŚĆ Z LSR

UZYSKANE PUNKTY

1

413_MP/1/2009/6

ZGODNY

34,11

2

413_MP/1/2009/3

ZGODNY

34,08

3

413_MP/1/2009/4

ZGODNY

34,00

4

413_MP/1/2009/1

ZGODNY

32,83

5

413_MP/1/2009/5

ZGODNY

29,60

6

413_MP/1/2009/2

ZGODNY

21,83

 

  

INFORMACJA (2009-12-29)

 

W dniu 17.12.2009 odbyła się konferencja „Szlaki turystyczne jako pakiety usług dla turysty”. Obszerna relacja  już wkrótce.

 

  

ŻYCZENIA (2009-12-23)

 

Dla przyjaciół, sympatyków LGD „Słoneczny Lider” oraz wszystkich odwiedzających naszą stronę najserdeczniejsze życzenia Świąteczno - Noworoczne  składają pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia.

  

DYŻURY EKSPERTÓW (2009-12-03)

 

Informujemy, iż w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju

odbywają się dyżury ekspertów dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu „Małych Projektów”.

 

EKSPERT

MAŁGORZATA DONOCH

JACEK STRZELECKI

DZIEŃ DYŻURU

GODZINA

GODZINA

25 LISTOPAD 2009 ŚRODA

-

16.00 – 18.00

27 LISTOPAD 2009 PIĄTEK

15.15 – 17.15

-

28 LISTOPAD 2009 SOBOTA

-

10.00 – 15.00

30 LISTOPAD 2009  PONIEDZIAŁEK

15.15 – 17.15

-

2 GRUDZIEŃ 2009  ŚRODA

-

14.00 – 18.00

3 GRUDZIEŃ 2009  CZWARTEK

15.15 – 17.15

-

4 GRUDZIEŃ 2009  PIĄTEK

15.15 – 17.15

-

5 GRUDZIEŃ 2009  SOBOTA

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

8 GRUDZIEŃ 2009  WTOREK

15.15 – 18.15

-

9 GRUDZIEŃ 2009  ŚRODA

-

14.00 – 18.00

10 GRUDZIEŃ 2009  CZWARTEK

15.00 -- 17.00

 

12 GRUDZIEŃ 2009  SOBOTA

10.00 – 12.00

-

 

 

 


 

 

WYNIKI  NABORU (2009-11-30)

 

Zarząd Stowarzyszenia Buskiej LGD „Słoneczny Lider” po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej z 5 osobami ubiegającymi się o stanowisko: Specjalisty ds. finansów, obszarów priorytetowych i programów pomocowych jednomyślnie zdecydował
o zatrudnieniu Pani Marty Godowskiej zam. Busko – Zdrój.

  

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU –

MAŁE PROJEKTY

GRUPA I - 21 LISTOPAD (SOBOTA) 2009

GRUPA II - 22 LISTOPAD (NIEDZIELA) 2009

DODATKOWE INFORMACJE

W PUNKCIE INFORMACYJNO KONSULTACYJNYM

 

UL. PARTYZANTÓW 22, TEL. 41 378 71 77

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA ds FINANSÓW
BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
(2009-11-02)

Pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego znajduje się tutaj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"SŁONECZNY LIDER"
(2009-08-24)

Pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego znajduje się tutajPIKNIK RODZINNY W KAMEDUŁACH "WITAJ LATO 2009" (2009-06-28)

W dniu 28-06-2009 we wsi Kameduły odbył sie piknik rodzinny pod hasłem "WITAJ LATO 2009". Na licznie zgromadzonych mieszkańców czekało wiele atrakcji oraz konkursów. Wsród zgromadzonych mieszkańców nie zabrako władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko Zdrój Piotrem Wąsowiczem. Festyn ten odbywał się na terenie działania Buskiej LGD "Słoneczny Lider", na którym byliśmy obecni.
Imprezę zaingurowano tańcem "na przetaku" w wykonaniu władz samorządowych z mieszkankami Kameduł, Nowego Folwarku i Lasu Winaiarskiego. Po czym rozpoczął się turniej wsi z wieloma atrakcyjnymi konkursami.
IV ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

28 czerwca 2009 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się IV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Podczas imprezy odbyły się pokazy tradycyjnych rzemiosł, obrzędów, rękodzieła ludowego, pokaz pędzenia dziegciu i smoły, pokaz krzeszenia żywego ognia, koszenia trawy, klepania i ostrzenia kosy, pokaz pieczenia chleba i podpłomyków, prezentacja mielenia zboża na żarnach, kaszy w stępie nożnej. Na rynku małego miasteczka w Parku Etnograficznym w Tokarni gminy, stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne prezentowały swoją ofertę. Na targach byliśmy również obecni. Na naszych stoiskach można było zapoznać się z materiałami promującymi Busko - Zdrój i sołectwa naszej gminy, Uzdrowisko Busko - Zdrój oraz Gospodarstwa Agroturystyczne na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Zwiedzający kosztowali również pysznego chlebka za smalcem, wody mineralnej Buskowianka, przepysznych wypieków Pani Małgorzaty Grochowiny z Gospodarstwa Agroturystycznego w Widuchowie, Wina Spod Kapturowej Góry, które otrzymało I nagrodę w kategorii napitki na konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2008, a którego możemy również skosztować odwiedzając Gospodarstwo Agroturystyczne "U Damiana" z Pęczelic.OGŁOSZENIE O NABORZE (2009-06-22)

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" z siedzibą w Zbludowicach ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko - Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"

Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie zakładki "OGŁOSZENIA" gdzie znajduje się pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach, w biurze Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" ul. Świętokrzyska 9, Zbludowice, 28 - 100 Busko - Zdrój w godzinach 9-13 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider", w terminie do 30 czerwca 2009.SPOTKANIE RADY LGD "SŁONECZNY LIDER"

W dniu 12 czerwca 2009 w biurze LGD "Słoneczny Lider" na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Szumilasa, odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Rady LGD. Spotkanie dotyczyło procedur oceny wniosków konkursowych."TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO 2009"

W pierwszą niedziele czerwca na terenie wsi Błoniec i Nowa Wieś odbyło się IV Truskawkowe Święto - piknik rekreacyjny .pn "Żyj zdrowo bezalkoholowo". Wśród stoisk wystawienniczych nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Gdzie zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach Osi 4. Leader. Świętowanie mieszkańcy gminy Busko - Zdrój rozpoczęli o godzinie 14.00 Mszą Świętą odprawioną na błoniach Błońca i Nowej Wsi. Kolejnymi elementami Truskawkowego Święta był Kabaret Pigwa Show, występ Kapeli Góralskiej i na zakończenie zabawa ludowa. Dodatkowymi atrakcjami niedzielnego popołudnia były konkursy. Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Busko - Zdrój mogły wykazać się wiedzą z zakresu produktów regionalnych. Nasi najmłodsi mieszkańcy zaś mieli okazję wzięcia udziału w konkursie dotyczącego zasad segregacji śmieci zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku - Zdroju.


"TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO 2009"

W dniu 28 kwietnia 2009 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" reprezentowana była przez Prezesa Beatę Borek, Wiceprezesów Małgorzatę Donoch i Jacka Strzeleckiego. Honorowym gościem był Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój Pan Piotr WąsowiczStowarzyszenie BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"

z siedzibą w Zbludowicach, ulica Świętokrzyska numer 9, 28-100 Busko-Zdrój zostało utworzone na mocy uchwały z dnia 15 stycznia 2008 roku w Busku-Zdroju przez Członków-Założycieli. Następnie zostało zarejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.04.2008r i otrzymało numer w rejestrze (KRS) 0000302968, NIP 6551932518Buska LGD "Słoneczny Lider" na I Międzynarodowych targach turystyki wiejskiej i agroturystyki AGROTRAVEL

17 - 19 kwietnia 2009 roku na terenie Targów Kielce odbyły się I Międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki AGROTRAVEL. Do udziału w targach zaproszone zostały również Lokalne Grupy Działania, wśród których nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Targi stały się dla nas niepowtarzalną okazją do wypromowania naszego regionu zwłaszcza w zakresie turystyki na obszarach wiejskich i produktu regionalnego, stanowiących szansę rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Podczas targów, obok stoiska wystawienniczego LGD "Słoneczny Lider" były również wydzielone specjalne miejsca - Jarmark, gdzie można było zakupić wyroby rękodzielnicze oraz Karczma - będąca okazją do degustacji i zakupu przepysznych wyrobów kulinarnych. Prezentacje wystawiennicze przygotowało Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach, KGW z Mikułowic, KGW z Błońca i Nowej Wsi, KGW z Widuchowy, KGW z Broniny, Gospodarstwo Agroturystyczne "Brzoskwiniowy sad" z Siesławic, Gospodarstwo Agroturystyczne "U Damiana" z Pęczelic. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i grupom za zaangażowanie w zorganizowaniu stoisk Jarmark i Karczma, które zapewniły promocję naszego regionu - naszych produktów i wyrobów regionalnych. 

Ogłoszenie o naborze z dn. 2009-11-02 na stanowisko:


SPECJALISTA ds FINANSÓW BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie
43,5 KB

Ogłoszenie o naborze z dn. 2009-08-24 na stanowisko:


DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie
43,5 KBOgłoszenie o naborze z dn. 2009-06-22 na stanowisko:


DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie rekrutacyjne
43,5 KB