[Rozmiar: 43268 bajtów]

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

 

 


 

BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER”

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

„PROMOCJA SZLAKU WOKÓŁ SŁOŃCA – SZLAK KULINARNY PONIDZIA”

BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W BUSKU – ZDROJU

UL. MICKIEWICZA 22, 28 – 100 BUSKO – ZDRÓJ

20 GRUDNIA 2012 ROKU

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

11.30 – 12.00          POWITANIE GOŚCI – BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ WALDEMAR SIKORA

12.00 – 13.00              ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM TRÓJSEKTOROWYM W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM – Z-CA DYREKTORA ŚBRR MIROSŁAWA MOCHOCKA

13.00 – 13.30              PREZENTACJA „SZLAKU WOKÓŁ SŁOŃCA” – SPECJALISTA DS. LSR KATARZYNA SZCZUKIEWICZ – KALUŻNA

13.30 – 14.00              PREZENTACJA „SZLAKU KULINARNEGO” – KIEROWNIK CIT BSCK MAŁGORZATA DONOCH

14.00 – 14.30          SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PŁODÓW I PRODUKTÓW ROLNYCH DYREKTOR POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W BUSKU – ZDROJU KRZYSZTOF SOCHA

14.30 – 15.00              PREZENTACJA  SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PONIDZIA – KIEROWNIK LGD STOWARZYSZENIE „G5” EWA SATORA

15.00 – 15.30             PREZENTACJA I  DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH

15.30 – 17.00              WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER”

17.00 – 18.00          KONCERT ŚWIATECZNY CHÓRU KAMERALNEGO  TEATRU MUZYCZNEGO
W KALININGRADZIE

 

PARTNER KONFERENCJI: BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ, BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W BUSKU – ZDROJU, STOWARZYSZENIE „G5”, LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PERŁY PONIDZIA”

 

Porządek Walnego Zebrania.doc

 


 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. FINANSÓW BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER" (2012-12-03)

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" z siedzibą w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28 - 100 Busko - Zdrój ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. finansów, obszarów priorytetowych i programów pomocowych Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" na pełny etat na czas zastępstwa.


ogłoszenie.pdf

 


 

DYŻUR EKSPERTA (2012-10-08)

W zwiazku z naborem wniosków w terminie od 08.10.2012 do 02.11.2012 roku na działania:

Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi zapraszamy na dyżur eksperta w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju, według poniższego harmonogramu:

08.10.2012 (PONIEDZIAŁEK)  11.00 – 16.00

09.10.2012 (WTOREK)             11.00 – 16.00

10.10.2012 (SRODA)   11.00 – 16.00

 


 

OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BUSKU – ZDROJU POMAGA ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ (2012-10-02)

 

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy oraz przedsiębiorców zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego po bezpłatne usługi informacyjne.

 

Zakres, w jakim świadczymy usługi informacyjne:

-administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

-możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,

-prawo ochrony konkurencji,

-ochrona własności intelektualnej,

-ochrona interesów klientów i konsumentów (wykorzystanie BIK i baz ZBP),

-wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

-prawo zamówień publicznych,

-społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

 

Punkt Konsultacyjny oferuje również usługi doradcze, w tym: asystę w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (usługi są częściowo odpłatne – klient ponosi koszt 10% wartości usługi).

 

Zapraszamy do

biura Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości

Busko- Zdrój ul. Kościuszki 60, pok. 103 (I piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 tel. 41 378 13 16

http://www.opiwpr.org.pl/pk/index.html

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA DORADZTWA DLA BENEFICJENTÓW (2012-09-25)

Termin składania ofert upływa 02.10.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

 

Do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” wpłynęły dwie odpowiedzi na powyższe zapytania, spoœród których wybrano ofertę Pani Ewy Satory.

 


 

WYWIAD Z MICHAŁEM GRZEGORCZYKIEM – WŁAŚCICIELEM GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „U MICHAŁA” W WIDUCHOWEJ (2012-09-25)

Wywiad z Michałem Grzegorczykiem – właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego „U Michała” w Widuchowej, który w 2011 roku złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez utworzenie parku rekreacyjnego w gospodarstwie agroturystycznym we wsi Widuchowa” w ramach „Małych projektów” poprzez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”.

Od kiedy istnieje gospodarstwo agroturystyczne?

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Michała” w Widuchowie istnieje od kwietnia 2008 roku, czyli już ponad 4 lata.

Skąd pomysł na agroturystykę?

Dom, w którym prowadzę obecnie gospodarstwo agroturystyczne należał do moich dziadków. Po przepisaniu postanowiłem założyć w nim agroturystykę. Po raz pierwszy skorzystałem wówczas z dofinansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i dostosowałem go do potrzeb turystów. Utworzyłem wtedy 5 pokoi i kompleks wypoczynkowy. W 2010 roku ponownie sięgnąłem po dofinansowanie unijnie. Z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” pozyskałem środki na budowę boiska sportowego, które miało stanowić dodatkową atrakcję dla przebywających w gospodarstwie turystów.

Ile turystów rocznie odwiedza Pana gospodarstwo agroturystyczne?

Rocznie w gospodarstwie agroturystycznym przebywa ok. 100 osób.

Czego oczekują turyści przebywający w gospodarstwie agroturystycznym?

Głównie do gospodarstwa agroturystycznego przyjeżdżają rodziny z dziećmi. Rodzice oczekują od nas przede wszystkim dodatkowych atrakcji dla swoich dzieci.

Czy to skłoniło Pana do sięgnięcia po dofinansowanie w ramach „Małych projektów”?

Tak, chciałem stworzyć w swoim gospodarstwie agroturystycznym dodatkową atrakcję, która zadowoli przyjeżdżających turystów, jak również zwiększy ich liczbę w przyszłości.

Czego dotyczyła operacja sfinansowana z „Małych projektów”?

W ramach przedsięwzięcia powstał park rekreacyjny, składający się z następujących elementów: Wyciąg górny, Wyciskanie siedząc na pylonie, Biegacz,  Orbitek z pylonem, Drabinka, Podciąg na pylonie, Wioślarz, Wahadło.

Jak turyści oceniają zmiany w gospodarstwie agroturystycznym wynikające z realizacji operacji?

Stali goście są mile zaskoczeni zmianami, jakie na przestrzeni lat zaszły w moim gospodarstwie agroturystycznym – powiększaniem się jego oferty rekreacyjno – wypoczynkowej. Zaś turyści odwiedzający nas po raz pierwszy są zadowoleni z możliwości jakie daje nasze gospodarstwo agroturystyczne i atrakcji z których można skorzystać o każdej porze roku.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Szczukiewicz – Kalużna
LGD

 

 


 

NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU MAŁE PROJEKTY (2012-09-24)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU ODNOWA I ROZWÓJ WSI  (2012-09-24)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA 60 SZTUK TABLIC DWUSTRONNYCH (2012-09-13)

Termin składania ofert upływa 21.09.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, ul. Ppor. Sokoła 19, 28-530 Skalbmierz. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

uszczegółowienie oferty.doc

 

protokol.jpg

 


 

 

WYNIKI KONKURSU NA LOGO SZLAKU KULINARNEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY (2012-08-31)

Mamy zwycięzcę konkursu na logo Szlaku Kulinarnego! Wpłynęło ponad 50 projektów, spośród których kapituła konkursowa w składzie: Kępczyk Karolina – z ramienia LGD „G5”, Borek Beata – z ramienia LGD „Słoneczny Lider”, Pozłótka Ewa – z ramienia LGD „Perły Ponidzia” oraz Masłowski Marek – ekspert zewnętrzny wybrali projekt Pana Bartosza Jasonek. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

 

protokół z posiedzenia kapituły konkursowej.doc

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ART. BIUROWYCH (2012-08-10)

Termin składania ofert upływa 17.08.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU TONERÓW (ZAMIENNIKÓW) (2012-08-10)

Termin składania ofert upływa 17.08.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POCZĘSTUNKU (2012-08-03)

Termin składania ofert upływa 10.08.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJĘCIA AUTOKARU / BUSA (2012-08-03)

Termin składania ofert upływa 10.08.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

formularz ofertowy.doc

zapytanie ofertowe.pdf

 


 

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ BENEFICJENTA! (2012-08-01)

 

18 sierpnia 2012 roku mieszkańców Gminy Busko – Zdrój zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader zapraszamy do uczestnictwa w  Dniu Beneficjenta, którego zadaniem jest zaprezentowanie zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk.

 

 

Aktualny Harmonogram Dnia Beneficjenta:

 

1000  – zbiórka na parkingu przy Pływalni w Busku – Zdroju

 

1010 – przejazd autokarem do Izby Chlebowej przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta w Busku – Zdroju

 

1020 1100 – informacja o projekcie, zwiedzanie, historia realizacji, teoretyczne podstawy oraz wskazówki praktyczne dla chętnych do realizacji podobnych projektów (na co zwrócić uwagę na etapie planowania, realizacji i rozliczania wniosku) – porady ze strony Beneficjenta
i pracowników Biura (dodatkowa atrakcja: wypiek podpłomyków w piecu chlebowym)

 

1100 – 1110 – przejazd do Ośrodka Jazdy Konnej i Hipoterapii – Hipoland
w Zbludowicach

 

1110 – 1210 – informacja o projekcie, zwiedzanie, historia realizacji, teoretyczne podstawy oraz wskazówki praktyczne dla chętnych do realizacji podobnych projektów (na co zwrócić uwagę na etapie planowania, realizacji i rozliczania wniosku) – porady ze strony Beneficjenta i  pracowników Biura (dodatkowe atrakcje: konkursy i przejazd wozem turystycznym)

 

1210 – 1220 – przejazd do pracowni sztuki rustykalnej ART - RUSTICA w Radzanowie

 

1220 – 1320  informacja o projekcie, zwiedzanie, historia realizacji, teoretyczne podstawy oraz wskazówki praktyczne dla chętnych do realizacji podobnych projektów (na co zwrócić uwagę na etapie planowania, realizacji i rozliczania wniosku) – porady ze strony Beneficjenta i pracowników Biura (dodatkowe atrakcje: możliwość lepienia z gliny)

 

1320 – 1340 – przejazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „U Michała” w Widuchowej

 

1340 – 1500  informacja o projekcie, zwiedzanie, historia realizacji, teoretyczne podstawy oraz wskazówki praktyczne dla chętnych do realizacji podobnych projektów (na co zwrócić uwagę na etapie planowania, realizacji i rozliczania wniosku) – porady ze strony Beneficjenta i pracowników Biura (dodatkowe atrakcje: konkursy w parku rekreacyjnym, poczęstunek
w altanie).

 

ok 1500  –  powrót do Buska – Zdroju

 

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Dniu Beneficjenta zapraszamy do zgłoszenia się  w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO DLA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER” (2012-07-18)

Termin składania ofert upływa 25.07.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

zapytanie ofertowe.jpg

 


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!!  (2012-07-17)

Informujemy, że w dniu 25.07.2012 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 22

o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI TECHNICZNEJ STOISKA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER” PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH (2012-06-29)

Termin składania ofert upływa 06.07.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

oferta.doc

zapytanie ofertowe.xls

 


 

ANKIETA (2012-06-25)

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety, która posłużyć ma do wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Lokalnej Strategii Rozwoju Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, w ramach których będzie można aplikować o fundusze ze środków Oś 4 LEADER, PROW 2007-2013, aby przyczynić się do rozwoju Gminy Busko – Zdrój.

Wypełnioną ankietę można przesłać mailowo na adres biuro@slonecznylider.pl bądź dostarczyć do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju.

 

ankieta.doc

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU (2012-06-20)

Buska Lokalna Grupy Działania „Słoneczny Lider” zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie w roku 2012 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” oraz aktywizację społeczności lokalnej z obszaru Gminy Busko – Zdrój.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia formularza ofertowego, dostępnego poniżej, do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju.

 

formularz ofertowy.doc

 


 

KONKURS NA LOGO SZLAKU KULINARNEGO W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY „FESTIWAL SMAKÓW” (2012-06-15)

Konkurs trwa od 1 lipca 2012 roku do 20 sierpnia 2012 roku. Prace należy dostarczyć osobiście w sekretariacie lub pocztą 

na adres:

 

Stowarzyszenie „G5”

ul. Słupska 31,

28-133 Pacanów

tel./fax.: (041) 376 54 82

 

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do  30 sierpnia 2012 roku.

 

Regulamin konkursu.doc

Załącznik do regulaminu.doc

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I ZAŁOŻENIE STRONY INTERNETOWEJ (2012-06-15)

Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 25 czerwca  2012 r. do godz. 16.00 powinny składać swoje oferty osobiście w sekretariacie lub pocztą lub faxem na adres:

 

Stowarzyszenie „G5”

ul. Słupska 31,

28-133 Pacanów

tel./fax.: (041) 376 54 82

 

Specyfikacja strony www.doc

Zapytanie ofertowe.doc

Wzór oferty.doc

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE 12 WNIOSKÓW NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  (2012-05-21)

Termin składania ofert upływa 04.06.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też osobiście przywieziona do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Buskiej LGD "Słoneczny Lider" ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na opracowanie wniosków na listę produktów tradycyjnych". Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Zapytanie ofertowe.xls

Formularz ofertowy.doc

 


 

KREDYT (2012-05-14)

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” zaprasza banki do składania ofert na otwarcie Buskiej Lokalnej Grupie Działania „Słoneczny Lider” linii kredytowej w rachunku bieżącym w kwocie 85 000,00 zł na okres od 1 czerwca do 30 listopada 2012 roku.

O wyborze oferty decyduje wysokość prowizji, wysokość oprocentowania i warunki spłaty zadłużenia. Oferty należy przesłać do dnia 18 maja 2012 roku w godzinach od 7.00 – 15.00

na adres:

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Ul. Partyzantów 22

28-100 Busko – Zdrój

 

Decyduje data wpływu oferty do Biura „Słonecznego Lidera”.

-------------

Spośród ofert, które wpłynęły do Biura, Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania ”Słoneczny Lider” wybrał ofertę Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju.

 

 


 

KONKURS NA ŚWIĘTOKRZYSKĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ (2012-05-11)

Szerzenie wiedzy o produktach tradycyjnych oraz promocja dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego to główne cele konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne związane z regionem świętokrzyskim poprzez tradycyjną lokalną recepturę lub wykorzystanie lokalnych surowców wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych z Województwa Świętokrzyskiego oraz pochodzących od producentów z Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie (według receptury własnej uczestnika konkursu). Potrawy przygotowane muszą być w całości ze składników naturalnych, a więc bez użycia wzmacniaczy smaku, sztucznych barwników czy środków zapachowych. Mogą to być przystawki/zupy, dania główne oraz desery. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Zgłoszeń dokonywać mogą wyłącznie gospodarstwa agroturystyczne oraz obiekty gastronomiczne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić jedynie kartę konkursową. Mile widziane zdjęcia opisanych potraw (dołączone zdjęcia i materiały pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy potrawy (przystawka/zupa, danie główne oraz deser).

Karty konkursowe wraz ze zdjęciami należy przesyłać do dnia 15 maja wyłącznie na adres mailowy: barbara.kubiec@sejmik.kielce.pl z tytułem wiadomości: „Konkurs świętokrzyską na potrawę regionalną”.

Dania spełniające warunki formalne zaprezentowane zostaną podczas Targów EcoFamily w Targach Kielce.

 

Regulamin konkursu na potrawę regionalną.doc

Karta konkursowa.doc

 


 

DYŻUR EKSPERTA (2012-04-24) 

W związku z naborem wniosków w terminie od 16.04.2012 do 11.05.2012 roku na działania: Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zapraszamy na dyżur eksperta w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju, według poniższego harmonogramu:

26.04.2012 (CZWARTEK)          11.00 – 16.00

02.05.2012 (ŚRODA)                11.00 – 16.00

07.05.2012 (PONIEDZIAŁEK)    11.00 – 16.00

 


 

AGROTRAVEL 2012 (2012-04-23)

20 – 22  kwietnia 2012 roku na terenie Targów Kielce odbyły się IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Do udziału w targach zaproszone zostały również Lokalne Grupy Działania, wśród których nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Targi stały się dla nas niepowtarzalną okazją do wypromowania naszego regionu zwłaszcza w zakresie turystyki na obszarach wiejskich i produktu regionalnego, stanowiących szansę rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Podczas targów, obok stoiska wystawienniczego LGD "Słoneczny Lider" było również wydzielone specjalne miejsce na Karczmę, w której każdy mógł dokonać degustacji i zakupu przepysznych wyrobów kulinarnych z obszaru LGD. Karczmę reprezentowała Pani Teresa Wrona, A&J Fodymscy Przetwórstwo Mięsa Wyroby Wiejskie Artur Fodymski, Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej „Relax”. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i grupom za zaangażowanie w zorganizowaniu stoiska Karczma, które zapewniły promocję naszego regionu - naszych produktów i wyrobów regionalnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Targów „AGROTRAVEL 2012”

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE (2012-04-10)

na przeprowadzenie doradztwa dla beneficjentów PROW - Osi 4 LEADER „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

 

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

 


 

 


 

NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU MAŁE PROJEKTY (2012-03-30)

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

NABÓR WNIOSKÓW Z ZAKRESU RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (2012-03-30)

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUSKO – ZDRÓJ (2012-03-26)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na temat dotacji, które można uzyskać w ramach Osi 4 LEADER na działania w zakresie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe Projekty.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.03.2012 r. o godz. 17.00 w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 22 (I piętro).

 


 

INFORMACJA ( 2012-03-26)

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia cyklu szkoleń  pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” poprzez działanie: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do Biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” wpłynęła w wyznaczonym terminie jedna oferta, która odpowiadała naszym oczekiwaniom.

 


 

 

 


 

INFORMACJA (2012-03-20)

Informujemy, iż żadna z ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego z dnia 01.03.2012 roku - Zakup gadżetów promocyjnych z nadrukami w ramach zadania „Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach na obszarze LGD” w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie została wybrana ze względu na niespełnienie kryteriów jakościowych.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE  (2012-03-19)

na przeprowadzenie czterech szkoleń pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” poprzez działanie: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

 

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

 

IV MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI „AGROTRAVEL” 2012 (2012-03-14)

 

 Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” 2012, które odbędą się w Kielcach w dniach 20-22 kwietnia. Osoby zainteresowane sprzedażą produktów lokalnych i regionalnych w ramach bezpłatnego stoiska prosimy o kontakt z Biurem Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” przy ul. Partyzantów 22, najpóźniej do dnia 12.04.2012 r. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz producentów produktów regionalnych z terenu gminy Busko - Zdrój.

 

 


 

 

NOWE GODZINY OTWARCIA BIURA (2012-03-14)

 

Informujemy, że Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, mieszczące się w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju, od dnia 1 marca 2012 r. w każdy poniedziałek jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00, zaś od wtorku do piątku, tak jak dotychczas, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ponadto informujemy, iż Skarbnik Stowarzyszenia pełni dyżur w biurze w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach Osi 4 LEADER. 

 

 


 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUSKO – ZDRÓJ (2012-03-14)

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat dotacji, które można uzyskać w ramach Osi 4 LEADER na działania w zakresie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe Projekty.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.03.2012 r. o godz. 17.00 w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 22 (I piętro).

 

 


 

(2012-03-01)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” składa zapytanie ofertowe na zakup gadżetów promocyjnych z nadrukami w ramach zadania „Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach na obszarze LGD”
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

.  


Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe zawiera specyfikację zamówienia oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ul. Partyzantów 22,

28 – 100 Busko – Zdrój – w terminie do dnia 09.03.2012 roku do godz.15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

 

Zapytanie ofertowe - gadżety.docx

Druk oferty.docx

Logo LGD.cdr

Logo Szlak Wokół Słońca.cdr

 


 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie aktywizacji społeczności lokalnej - nabór uczestników projektu  (2012-02-22)

 
Termin składania ofert upływa 29.02.2012 do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty należy składać bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie aktywizacji społeczności lokalnej - nabór uczestników projektu. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
W sprawie zapytań ofertowych informacji udziela koordynator projektu "Festiwal Smaków" pod nr telefonu - 0608496163.

 

 

Zapytanie ofertowe Słoneczny Lider

Oferta Słoneczny Lider

Zapytanie_ofertowe_G5

Oferta G5

Zapytanie ofertowe Perły Ponidzia 1

Oferta Perły Ponidzia 1

Zapytanie ofertowe Perły Ponidzia 2

Oferta Perły Ponidzia 2

 

 


 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA (2012-02-17)

Przypominamy o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich. Skarbnik Stowarzyszenia Pan Tadeusz Woźniak będzie dyżurował w Biurze 7 marca 2012 roku od godz. 15.00 do 16.00. Składkę członkowską można także wpłacić na rachunek bankowy, którego numer znajduje się w zakładce kontakt.

Serdecznie dziękujemy za dokonanie wpłaty!

 

 


 

WYBORY DO ORGANÓW LGD (2012-02-13)

 

W dniu 08.02.2012 Walne Zebranie Członków Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” dokonało wyboru

do organów LGD.

 

Zarząd został ukonstytuowany w następującym składzie:

 

1. Donoch Małgorzata – Prezes Zarządu

2. Borek Beata – Wiceprezes Zarządu

3. Strzelecki Jacek – Wiceprezes Zarządu

4. Woźniak Tadeusz – Skarbnik

5. Balicki Jacek – Członek Zarządu

6. Krzemiński Kazimierz – Członek Zarządu

7. Nurek Justyna – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 

1. Molisak Krystyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Marzec Wiesław – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Wilk Wiesław – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Rada:

 

1. Bydłosz Andrzej – Przewodniczący Rady

2. Guz Zofia – Z – ca Przewodniczącego Rady

3. Francikiewicz Marek – Członek Rady

4. Grzegorczyk Alicja – Członek Rady

5. Janicki Zbigniew – Członek Rady

6. Korepta Grażyna – Członek Rady

7. Mierzwa Tomasz – Członek Rady

8. Musiał Stanisława – Członek Rady

9. Pałka – Koruba Bożentyna – Członek Rady

10. Rusak Maria – Członek Rady

11. Szumilas Piotr – Członek Rady

12. Wrona Teresa – Członek Rady

 

 


 

Konkurs na produkt tradycyjny (2012-02-06)

 

Celem konkursu „Festiwal Smaków” jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie: Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, Stowarzyszenia „G5” oraz Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, stanowiących element dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i element tożsamości społeczności lokalnych. Konkurs ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów, wzbudzenie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów wysokiej jakości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w/w tematem do współpracy, bliższe informacje pod numerami telefonu: 0608496163. Terminy planowanych działań w treści regulaminu, który podajemy w załączeniu  

 

Koordynator projektu Małgorzata Donoch

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu produktów tradycyjnych w ramach projektu współpracy pt" Festiwal Smaków"

 


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!! (2012-02-02)

 

Informujemy, że w dniu 08.02.2012 r. w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU (2012-01-17)

W dniu 25.01.2012 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

POSIEDZENIE RADY (2012-01-16)

 

W dniu 23.01.2012 roku  o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju odbędzie się Posiedzenie Rady. Członków rady prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

 

Program posiedzenia rady

 

Projekty uchwał:

Regulamin Pracy Rady

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Procedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji

 

 


 

Wszystkiego co najlepsze w Nowym 2012 Roku, samych wspaniałych chwil, sukcesów zawodowych oraz dużo zdrowie życzą wszystkim pracownicy Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”!

 

 


 

 

PODPOWIEDZĄ JAK ZAŁOŻYĆ GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE (2011-10-21)

Właściciele gospodarstw rolnych oraz  osoby zainteresowane tworzeniem przedsięwzięć edukacyjnych w oparciu o agroturystykę mogą wziąć udział w bezpłatnym seminarium organizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Spotkanie odbędzie się 4 listopada w siedzibie ŚODR w Modliszewicach.

Seminarium jest częścią projektu Ministerstwa Rolnictwa, realizowanego przez krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestnicy dowiedzą się tam przede wszystkim na czym polega idea agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych.

– To kolejny krok w kierunku promowania i wspierania agroturystyki, który w przyszłości może dać właścicielom takich gospodarstw możliwość rozwinięcia swojej działalności m.in. poprzez rozpoczęcie współpracy ze szkołami i członkowstwo w ogólnopolskiej sieci. Takie rozwiązania bardzo dobrze sprawdzają się już na zachodzie Europy – wyjaśnia Teresa Wąsik z działu przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki ŚODR. Jak dodaje, w najbliższych zajęciach uczestniczyć mogą nie tylko osoby, posiadające gospodarstwo rolne, ale także doradcy, nauczyciele lub urzędnicy, których doświadczenie może być pomocne w tej dziedzinie.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia uzyskać można na stronie internetowej www.sodr.pl, pod numerami telefonów: 041 372 22 84; 041 372 22 85 i 041 372 22 86 lub drogą elektroniczną (e-mail: teresa.wasik@sodr.pl i gwia@sodr.pl).

 

 


 

 

DYŻUR EKSPERTA (2011-10-17) 

 

W związku z naborem wniosków w terminie od 17.10.2011 do 10.11.2011 roku na działania: Małe projekty oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zapraszamy na dyżur eksperta:

 

24.10.2011 (PONIEDZIAŁEK)    16.00 – 19.00

26.10.2011 (ŚRODA)                 16.00 – 19.00

28.10.2011 (PIĄTEK)                16.00 – 19.00

3.11.2011 (CZWARTEK)            16.00 – 19.00

7.11.2011 (PONIEDZIAŁEK)      16.00 – 19.00

 

Aby ustalić dokładny termin doradztwa prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Donoch pod
nr telefonu: 608496163.

 

 


 

(2011-10-01)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

więcej>>

 

 


(2011-10-01)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

więcej>>

 

 


 

INFORMACJA (2011-09-16)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące naboru wniosków z programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ”, które odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. od godz. 1200 do godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju - budynek przy ul. Mickiewicza 15. Osoby prowadzące spotkanie będą również udzielały odpowiedzi na pytania dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 


 

 

SŁONECZNY LIDER NA DNIACH BUSKA – ZDROJU! (2011-08-24)

Słoneczny Lider serdecznie zaprasza na Dni Buska – Zdroju, które odbędą się przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury, a w szczególności na 28.08.2011 r. kiedy to będziemy obecni z naszym namiotem i jak na innych lokalnych imprezach służyli radą w sprawie pozyskania funduszy unijnych. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu, w tym dniu o godz. 20.30, wystąpi gwiazda wieczoru Kamil Bednarek z zespołem Star Guard Muffin!

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

 

 

 


 

PUNKTY INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE NA LOKALNYCH IMPREZACH (2011-08-24)

 

Buska Lokalna Grupa Działania ”Słoneczny Lider” w ramach realizacji LSR zaplanowała w III kwartale 2011 roku zorganizowanie pięciu punktów informacyjnych na terenowych lokalnych imprezach, gdzie mieszkańcy gminy Busko - Zdrój mogli zapoznać się z warunkami przyznania refundacji na zadania realizowane w ramach „Szlaku Wokół Słońca”. Pierwszy punkt informacyjny pracował podczas Święta Czosnku na Wełczu w dniu 24 lipca 2011 roku. Byliśmy również obecni na Święcie Ogórka 7 sierpnia 2011 roku w Widuchowie. W punkcie informacyjnym pracownicy biura służyli radą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach LSR. Trzeci punkt informacyjny uruchomiono podczas Święta Plonów w Łagiewnikach, które odbyło się 14 sierpnia 2011 roku. Po raz czwarty punkt informacyjny Buskiej LGD „Słoneczny Lider” uruchomiono podczas Dożynek Gminnych w Busku – Zdroju 21.08.2011 roku. W godzinach 13.00 – 17.00 pod namiotem Buskiej LGD „Słoneczny Lider” mieszkańcy gminy mogli pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Małych projektów. Wszyscy zainteresowani odchodzili od stoiska nie tylko z biuletynem pełnym informacji, ale również z gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach na obszarze LGD. Ostatni punkt informacyjny funkcjonować będzie podczas Dni Buska 28.08.2011 roku. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER serdecznie zapraszamy.

 

 


 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA MAŁE PROJEKTY ORAZ TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (2011-08-22)

W dniu 16.08.2011 r. na posiedzeniu Rady Buskiej LGD „Słoneczny Lider” dokonano oceny wniosków do sfinansowania w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Listy z wynikami poniżej:

 

Małe projekty.doc

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.doc

 


 

 

DYŻUR EKSPERTA (2011-07-11)

Informujemy, iż w związku z naborem wniosków na działania: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw rusza dyżur eksperta, w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju, według poniższego harmonogramu.

 

W związku z chorobą eksperta zmianie ulega harmonogram dyżurów:

 

DZIEŃ

GODZINA

18.07.2011 poniedziałek

15.30-17.30

20.07.2011 środa

15.30-17.30

22.07.2011 piątek

15.30-17.30

26.07.2011 wtorek

-

28.07.2011 czwartek

-

01.08.2011 poniedziałek

15.30-19.00

02.08.2011 wtorek

15.30-19.00

03.08.2011 środa

15.30-17.30

 

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW (2011-07-04)

 

W związku z ogłoszonymi konkursami, w dniu 08.07.2011 roku. o godz. 9.00, w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Busku – Zdroju na ul. Partyzantów 22, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

harmonogram szkolenia.doc

deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 

 


 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ ORAZ DORADZTWA DLA BENEFICJENTÓW (2011-06-28)

 

W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące:

  • -  przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” poprzez działania: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER  „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

  • -  przeprowadzenie doradztwa dla beneficjentów PROW - Osi 4 LEADER „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw,

 do Biura wpłynęło po jednej ofercie, obie od Pani Małgorzaty Donoch. Po analizie ofert pod względem ceny, posiadanych kwalifikacji i doświadczeń oferty te w pełni spełniają kryteria wyboru.

 

 


 

(2011-06-27)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

więcej>>

 


(2011-06-27)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

 

więcej>>

 


 

 

(2011-06-27)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”
działającego na terenie gminy Busko - Zdrój

 

więcej>>

 

 


 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOT. PROJEKTU WSPÓŁPRACY „FESTIWAL SMAKÓW” (2011-06-24)

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Festiwal Smaków” serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw ekologicznych, działalności gastronomicznych, działalności przetwórczych, szkół gastronomicznych, stowarzyszeń oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej aktywnie zaangażowanych w wytwarzanie kulinarnych produktów regionalnych i poszukiwania produktów tradycyjnych, na spotkanie organizacyjne 28.06.2011 roku o godz. 15.30 w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ulicy Partyzantów 22 w Busku – Zdroju.

 

Pomóż nam zbudować i wypromować Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – oznakować produkty tradycyjne!

 


 

„WITAJ LATO !”  SIESŁAWICE – KARABOSY (2011-06-21)

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i nie tylko na rodzinny piknik

„Witaj Lato!”, który odbędzie się na Karabosach

w Siesławicach. W programie przewidziane jest widowisko dla dzieci „Gargamel i Smurfy”, „Pigwa Show” oraz Gwiazda Wieczoru zespół „BACIARY”. Na wszystkich odwiedzających nasze stoisko będą czekały gadżety promocyjne oraz smaczny poczęstunek, a dla dzieci konkursy!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 


 

(2011-06-15)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie doradztwa dla beneficjentów PROW - Osi 4 LEADER „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

formularz ofertowy.doc

 


 

(2011-06-15)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” poprzez działania: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

HARMONOGRAM SZKOLENIA.doc

formularz ofertowy.doc

 


 

SEZON PUNKTÓW INFORMACYJNO – KONSULTACYJNYCH NA LOKALNYCH IMPREZACH ROZPOCZĘTY! (2011-06-06)


W pierwszą niedzielę czerwca na terenie wsi Błoniec i Nowa Wieś odbyło się VI Truskawkowe Święto - piknik rodzinny, na którym wśród stoisk wystawienniczych nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Na naszym stoisku zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach Osi 4 Leader. Świętowanie mieszkańcy gminy Busko - Zdrój rozpoczęli o godzinie 15.00 Mszą Świętą odprawioną na błoniach Błońca i Nowej Wsi. Kolejnymi elementami Truskawkowego Święta były występy estradowe i na zakończenie zabawa ludowa. Dodatkowymi atrakcjami niedzielnego popołudnia były konkursy dla najmłodszych. Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Busko - Zdrój uświetniły imprezę pysznymi kulinariami na bazie truskawek, jak przystało na „Truskawkowe Święto”.

 

 


 

 

DO WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW!!! (2011-06-02)

Informujemy, iż zwroty środków dokonane przez beneficjentów bądź środki odzyskane należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze: 08 1010 1010 0088 2014 9640 0000. Informacje podajemy na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Działań Delegowanych.

 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE „FESTIWAL SMAKÓW” (2011-05-31)

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER projekt współpracy pn. „Festiwal Smaków”.

 

LGD zaprasza do udziału w projekcie gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby prowadzące działalność gastronomiczną, osoby prowadzące działalność przetwórczą, szkoły gastronomiczne, osoby fizyczne aktywnie zaangażowane w wytwarzanie kulinarnych produktów regionalnych, stowarzyszenia oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej – poszukiwania produktów tradycyjnych, które w konsekwencji zostaną wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

Pomóż nam zbudować i wypromować Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – oznakować produkty tradycyjne.

 

Dane kontaktowe: Wiceprezes LGD Małgorzata Donoch 608496163

 

 


 

INFORMACJA (2011-05-24)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gadżetów promocyjnych z nadrukiem wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejsze warunki zaproponowała Firma Eblis Jarosław Cecha – Andrzej Mikutel i została wybrana do realizacji zamówienia.

 


 

(2011-05-06)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” składa zapytanie ofertowe na zakup gadżetów promocyjnych z nadrukami w ramach zadania „Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach na obszarze LGD”
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

.  


Wymagany termin realizacji zamówienia:
17.06.2011

Zapytanie ofertowe zawiera specyfikację zamówienia oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ul. Partyzantów 22,

28 – 100 Busko – Zdrój – w terminie do dnia 20.05.2011 roku do godz.15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

 

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

POSIEDZENIE RADY (2011-04-21)

Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców na dzień 27.04.2011 godz. 16.00. Prosimy o obecność.

 


 

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!

  

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie

życzy Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.


 


 

INFORMACJA (31-03-2011)

Prosimy wszystkie osoby należące do naszego Stowarzyszenia na zasadzie reprezentacji (np. OSP, Stowarzyszenia itp.) o aktualizację danych instytucji delegującej do dnia 08.04.2011 r.

W przypadku braku odpowiedzi przyjmiemy, iż dane te nie uległy zmianie. Sprawę prosimy potraktować jako pilną. Pozdrawiamy Biuro „Słoneczny Lider”.

 


 

POSIEDZENIE ZARZĄDU (30-03-2011)

W dniu 06.04.2011 roku o godz. 15.30  w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

INFORMACJA (2011-03-18)

W związku z zakończeniem wyborów sołtysów serdecznie gratulujemy nowym gospodarzom sołectw, wśród których znajdują się także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, a pozostałych zapraszamy do wstąpienia w szeregi Buskiej LGD „Słoneczny Lider”.

 


 

INFORMACJA (2011-03-18)

Informujemy, iż ze względów proceduralnych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosi nabór wniosków o ok. miesiąc później niż było to wstępnie zakładane.

 


 

PODPISANO UMOWĘ DOTYCZĄCĄ PRZYGOTOWANIA PROJEKTU WSPÓŁPRACY „FESTIWAL SMAKÓW” (2011-03-10)

07.03.2011 r. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego podpisaliśmy umowę na przygotowanie projektu współpracy „Festiwal Smaków”, którego głównym celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej 12 gmin (Busko – Zdrój, Stopnica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn, Pacanów, Wiślica, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz, Mirzec oraz Skarżysko Kościelne) poprzez zbudowanie Sieci Naszego Kulinarnego Dziedzictwa.

 


 

UDZIAŁ W TARGACH TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI  „AGROTRAVEL” 2011 (2011-03-04)

 

Zapraszamy do udziału w Targach Turystyki i Agroturystyki „AGROTRAVEL” 2011, które odbędą się w Kielcach w dniach 15-17 kwietnia, osoby zainteresowane sprzedażą potraw regionalnych w ramach bezpłatnego Stoiska Gastronomicznego. Koła Gospodyń Wiejskich oraz zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w Biurze „Słonecznego Lidera” przy ul. Partyzantów 22 najpóźniej do dnia 11.03.2011 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Targów „AGROTRAVEL 2011”

 


 

Starsze informacje przeniesione do ARCHIWUM 

BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SŁONECZNY LIDER”

ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

„PROMOCJA SZLAKU WOKÓŁ SŁOŃCA – SZLAK KULINARNY PONIDZIA”


 

Ogłoszenie konkursu na nabór wniosków z zakresu małych projektów planowany jest na koniec marca. Więcej szczegółów wkrótce.

 


 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!! (2011-01-24)

 

Informujemy, że w dniu 28.01.2011 r. w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”!

                                                                                         

 

 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,                
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

 

 

 

 

 

 

 


 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BUSKIEJ LGD „SŁONECZNY LIDER”!!! (2010-12-13)

Informujemy, że w dniu 20.12.2010 r. w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Partyzantów o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

„FESTIWAL SMAKÓW”

8 listopada 2010 r. w Busku - Zdroju podpisana została wola partnerów projektu współpracy, na mocy której 5 Lokalnych Grup Działania wyraziło chęć współdziałania w projekcie „Festiwal Smaków” w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW 2007-2013. Głównym celem projektu jest zbudowanie sieci naszego kulinarnego dziedzictwa jako atrakcji turystycznej na obszarze działania partnerów projektu. Dodatkowo przyczyni się on do zbudowania sieci dziedzictwa kulinarnego jako markowego produktu turystycznego. W realizacji projektu założono udział: gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw ekologicznych, osób prowadzących  działalność gastronomiczną, osób prowadzących działalność przetwórczą, szkół gastronomicznych, osób fizycznych aktywnie zaangażowanych w wytwarzanie kulinarnych produktów regionalnych, stowarzyszeń oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej.

W projekcie udział wezmą: Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”, Stowarzyszenie „G5”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf”, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z podpisania woli współpracy: GALERIA

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” (2010-10-19)

W dniu 15.10.2010 r. na posiedzeniu Rady Buskiej LGD „Słoneczny Lider” dokonano wyboru wniosków do sfinansowania w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa i rozwój wsi”, które złożono w ramach konkursu SL/OiRW/2/2010.

 

Lp.

Nr wniosku

Zgodność z LSR

Uzyskane punkty

1.

413_313/2/2010/1

Zgodny

34,67

 

 


 

BEZPŁATNE SZKOLENIE!   (2010-09-06)

W związku z ogłoszonym konkursem, w dniu 11.09.2010r. o godz. 10.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

INFORMACJA (2010-09-06)

W wyniku przeprowadzonego postępowania mającego na celu wyłonienie trenera, który przeprowadzi szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wybrano ofertę Pani Marty Starmach.

 


 

ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SŁONECZNY LIDER” !! (2010-08-31)

 

Z ważnych przyczyn termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "SŁONECZNY LIDER" został przeniesiony na dzień

08.09.2010r. o godzinie 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

 


 

INFORMACJA (2010-08-31)

W związku z naborem wniosków w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej od 07.09.2010 r. do 24.09.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

wtorek, czwartek od 7.00 do 17.00

poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 9.00  do 11.00

 


 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „SŁONECZNY LIDER” (2010-08-26)

W dniu 02.09.2010 r. o godz. 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Słoneczny Lider”. Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WSPÓŁPRACY (2010-08-26)

24.08.2010 r. w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Busku – Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie robocze w celu przygotowanie Projektu Współpracy. Wstępnie chęć uczestnictwa zgłosiło pięć Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego: Stowarzyszenie „G5”, LGD „Dorzecze Wisły”, LGD „Perły Ponidzia”, LGD Powiatu Opatowskiego oraz LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Przedstawicielką naszego Stowarzyszenia była Pani Wiceprezes Małgorzata Donoch, pomysłodawczyni Projektu i inicjatorka spotkania, która przedstawiła cele i zadania Projektu Współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

(2010-08-25)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

„SŁONECZNY LIDER” NA OTWARCIU PRZEDSZKOLA W MIKUŁOWICACH (2010-08-25)

Dnia 21 sierpnia odbył się Festyn Rodzinny w Mikułowicach. Przy tej okazji dokonano uroczystego otwarcia przedszkola „Bajkowe wzgórze”. Najmłodsi uczestnicy imprezy z przedszkoli w Busku – Zdroju zaprezentowali swój program artystyczny i śpiewem oraz tańcem umilali czas wszystkim obecnym na tym wydarzeniu. Przygotowanych było wiele atrakcji. Na koniec zorganizowano imprezę taneczną. Oczywiście, jak zawsze przy takich okazjach, Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” była obecna i rozdawała balony najmłodszym, rodzice zaś mogli zasięgnąć porady odnośnie pozyskania środków unijnych. Każda zainteresowana osoba otrzymała ulotkę zawierającą najważniejsze informacje nt. działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Małe projekty. Pracownicy zachęcali do odwiedzenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Busku – Zdroju w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

(2010-08-23)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

(2010-08-23)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

działającej na terenie gminy Busko - Zdrój

więcej>>

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

 

KONKURS

 

„PRZYJAZNA WIEŚ

 

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

 

 Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich,
ul. Targowa 18, 25-516 Kielce

 

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

 

 


 

PUNKTY INFORMACYJNE „SŁONECZNEGO LIDERA” NA LOKALNYCH IMPREZACH  (2010-08-17)

 

Sierpniowe Punkty Informacyjne Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” na imprezach plenerowych mogliśmy zaobserwować na „Świecie Ogórka” w Widuchowie 01.08.2010 roku, „Święcie Plonów” w Łagiewnikach 08.08.2010 roku oraz „Dożynkach Gminnych” w Młynach 15.08.2010 roku. Podczas tegorocznych imprez mieszkańcy Gminy Busko - Zdrój mogli dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. Ponadto byli zachęcani do odwiedzenia stałego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, który mieści się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Partyzantów 22 w Busku Zdroju. Wszyscy zainteresowani, którzy skorzystali z porad w Punktach Informacyjnych w Widuchowie, Łagiewnikach oraz Młynach otrzymali biuletyny z informacjami na temat ww. działań, jak również zostali obdarowani gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD. Tegoroczne Dożynki w Młynach były też okazją do przedstawienia pierwszych sukcesów Stowarzyszenia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Oleszek po raz pierwszy zaprezentowały się w strojach ludowych zakupionych dzięki dofinansowaniu uzyskanemu za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia w ramach Małych projektów, zachęcając tym samym do skorzystania z funduszy Unii Europejskiej.  Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

„SŁONECZNY LIDER” NA DNIU OGÓRKA W WIDUCHOWIE (2010-08-02)

 

01.08.2010 roku mieszkańcy Widuchowy obchodzili ŚWIĘTO OGÓRKA, podczas którego Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” dzięki gościnności  władz sołectwa mogła promować swoje Stowarzyszenie, jak również Lokalną Strategię Rozwoju, w ramach której istnieją możliwości dofinansowania działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. Podczas tegorocznej lokalnej imprezy w Widuchowie, mieliśmy również możliwość  zaprezentowania swojego Stowarzyszenia nie tylko pod namiotem, ale również na scenie. Podczas wypowiedzi Pani Katarzyny Szczukiewicz – Kalużnej mieszkańcy tego obszaru dowiedzieli się o możliwości składania w najbliższym czasie wniosków w ramach konkursu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Ponadto byli zachęcani do odwiedzenia Punktu Informacyjnego utworzonego z tej okazji w Widuchowie, jak również do budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Partyzantów 22 w Busku Zdroju, gdzie mieści się stały Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. Wszyscy zainteresowani, którzy skorzystali z Punktu Informacyjnego w Widuchowie otrzymali biuletyn z informacjami na temat ww. działań, jak również zostali obdarowani gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD. Mieszkańców Gminy Busko – Zdrój, którzy nie mieli możliwości skorzystania z porady Punktu Informacyjnego zachęcamy do przybycia na „Święto Plonów” w Łagiewnikach 08.08.2010 roku oraz Dożynki Gminne w Młynach 15.08.2010, gdzie na pewno będziemy obecni. Zapraszamy. Galeria zdjęć.

 

 


 

 

„BUSKIE LETNIE ATELIER” ZAJĘCIA PLECIONKARSKIE (2010-07-30)

Buskie Samorządowe Centrum Kultury organizuje bezpłatne zajęcia plecionkarskie dla dzieci i młodzieży, które poprowadzi Pani Beata Borek Prezes Stowarzyszenia „Słoneczny Lider”. Warsztaty odbędą się od poniedziałku do środy w dniach 2,3,4 sierpnia oraz 9,10,11 sierpnia w godz. od 10.00 do 13.00.  Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie:

http://busko.net.pl/wiadomosci/news.php?id=7268

 

 


 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU (2010-07-29)

W dniu 06.08.2010 roku o godz. 16.00  w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. W związku z koniecznością podjęcia uchwał odnośnie planowanego projektu współpracy bardzo prosimy o obecność!      

 


 

 

PRZEWIDYWANY NABÓR WNIOSKÓW NA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (2010-07-27)

W obecnym kwartale przywidujemy nabór wniosków w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Pomoc udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

        1.      usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

        2.      usług dla ludności;

        3.      sprzedaży hurtowej i detalicznej;

        4.      rzemiosła lub rękodzielnictwa;

        5.      robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

        6.      usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

        7.      usług transportowych;

        8.      usług komunalnych;

        9.      przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

        10.  magazynowania lub przechowywania towarów;

        11.  wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

        12.  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

 


 

 

„SŁONECZNY LIDER” NA DNIACH BUSKA  (2010-07-27)

 

18 lipca 2010 roku Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” podczas Dni Buska prezentowała możliwości dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 z Osi 4 LEADER. W godzinach 9.00 – 14.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym usytuowanym obok Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju mieszkańcy Gminy mogli pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Małych projektów. Wszyscy zainteresowani odchodzili od stoiska nie tylko z biuletynem pełnym informacji, ale również z gadżetami przygotowanymi w ramach zadania: Organizacja punktów informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD.  Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-07-02)

Z przyjemnością informujemy, iż członek Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” Pani Aleksandra Imosa z powodzeniem reprezentuje nasze Stowarzyszenie w bardzo ciekawym projekcie „Daj głos mieszkańcom, natomiast inny członek Zarządu Pan Tadeusz Woźniak znalazł się wśród wyróżnionych w konkursie na najlepszego sołtysa województwa świętokrzyskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 


 

 

KONKURS „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” – WRĘCZENIE NAGRÓD! (2010-06-14)

Dnia 18.06.2010 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” pt. „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty”. Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-06-09)

W dniu 18.06.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

PIKNIKI RODZINNE (2010-06-09)

Sezon Pikników Rodzinnych rozpoczął się 9 maja w Chotelku. W dniach 23.05, 30.05 oraz 06.06 uczestniczyliśmy kolejno w Piknikach w Podgajach, Błońcu oraz na Karabosach. Rozdawaliśmy ulotki oraz gadżety zachęcając do odwiedzania naszego Biura oraz składania wniosków na zbliżające się konkursy. Każdy mógł miło spędzić czas posilając się kiełbaskami z grilla czy grochówką, dzieci biorąc udział w konkursach i wygrywając nagrody. Były także darmowe lody. Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 


 

 

INFORMACJA O SZKOLENIU PRACOWNIKA BIURA „SŁONECZNY LIDER” (2010-06-09)

W dniach 31.05 – 02.06 pracownica Biura LGD „Słoneczny Lider” uczestniczyła w CDR O/Kraków w specjalistycznym szkoleniu z zakresu Różnicowania Działalności Nierolniczej oraz Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw. W perspektywie zbliżającego się konkursu z Różnicowania pozyskana przez Nią wiedza będzie przydatna przy udzielaniu doradztwa zainteresowanym beneficjentom.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” (01.06.2010)

 

W dniu 25.05.2010 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, ul Partyzantów 22 w Busku – Zdroju odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej otwartego konkursu na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” pt. „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty” organizowanego przez  Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”.

 

Na konkurs złożono 14 prac wykonanych przez młodzież uczącą się w gimnazjach
z terenu gminy Busko – Zdrój.

 

            Komisja konkursowa przyznała: I nagrodę Jakubowi Szybalskiemu, II nagrodę Malwinie Motyce,  III nagrodę Arturowi Bakalarczykowi oraz wyróżnienia dla: Natalii Musiał, Michaliny Magiery, Magdaleny Wilgockiej, Moniki Sikory, Dominiki Bejm, Katarzyny Lis i Anny Magiery.

 

O terminie i miejscu odbioru nagród rzeczowych poinformujemy w najbliższym czasie na stronie internetowej Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” www.slonecznylider.pl. Prosimy na bieżąco sprawdzać w/w stronę.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-05-19)

W dniu 15.05.2010 roku w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbyło się szkolenie nt.: Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR. Szkolenie przeprowadziła Pani Marta Starmach z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-05-19)

W dniu 14.05.2010 roku w udostępnionej nieodpłatnie sali multimedialnej Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach odbyło się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”. Zostało ono przeprowadzone przez Panią Martę Starmach z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Gimnazjum Panu Jackowi Strzeleckiemu za udostępnienie sali, a uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia przy składaniu wniosków.

Zdjęcia w Galerii.  

 

 


 

 

PIKNIK RODZINNY W CHOTELKU (2010-05-11)

Dnia 09.05.2010 braliśmy udział w Pikniku Rodzinnym w Chotelku. Nasz namiot znajdował się przy świetlicy środowiskowej gdzie odbywała się cała impreza. Rozdawaliśmy ulotki zachęcając do składnia wniosków na najbliższe konkursy, a także gadżety. Chętnych do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia zapraszamy do Galerii.

 

 


 

 

SPOTKANIE SZKOLENIOWE KOALICJI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I MIEJSKICH W BRONINIE (2010-05-11)

Dnia  07.05.2010 r. w Broninie odbyło się spotkanie szkoleniowe Koalicji Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. Zaprezentowaliśmy tam naszą Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” oraz Lokalną Strategię Rozwoju, informując jednocześnie o możliwości składania wniosków na obecnie trwający konkurs w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw, a także na zaplanowany w późniejszym terminie konkurs dotyczący Różnicowania w Kierunku Działalności Nierolniczej. Zachęcaliśmy do odwiedzania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz śledzenia harmonogramu naboru wniosków na przyszły rok, gdzie na pierwszy kwartał zaplanowany jest konkurs w ramach Małych Projektów.

Zapraszamy do Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-28)

Dnia 15.05.2010 o godz. 9.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju odbędzie się szkolenie dla członków Rady nt.: Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR.

 

Harmonogram szkolenia dla Buskiej Lokalnej Grupy Dzialania.doc

 

 


 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE!   (2010-04-28)

 

W związku z ogłoszonym konkursem, w dniu 14.05.2010 r. o godz. 15.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

W dniu 17.05.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania mającego na celu wyłonienie trenera, który przeprowadzi szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wybrano ofertę Pani Marty Starmach.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-04-26)

 

W związku z naborem wniosków w ramach Tworzenia i Rozwoju Mikroprzedsiębiorstw od 04.05.2010 r. do 28.05.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

 

poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00

wtorek, czwartek od 7.00 do 17.00

 

sobota od 9.00 do 11.00

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW (2010-04-23)

W dniu 22 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" dokonano wyboru wniosków do sfinansowania w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/2/2010.

W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się wszystkie poniższe wnioski:

 

Lp.

Nr wniosku

Zgodność z LSR

Uzyskane punkty

1.

413_MP/2/2010/3

Zgodny

38,6

2.

413_MP/2/2010/2

Zgodny

32,5

3.

413_MP/2/2010/4

Zgodny

32,0

4.

413_MP/2/2010/1

Zgodny

29,9

5.

413_MP/2/2010/6

Zgodny

29,9

6.

413_MP/2/2010/5

Zgodny

27,4

 

 


 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

działającego na terenie gminy Busko - Zdrój...

więcej>>

 


 

 

„AGROTRAVEL” 2010 (2010-04-16)

W dniach 09-11.04.2010 r. nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki "AGROTRAVEL" w Kielcach. Podobnie jak w roku ubiegłym była to szansa na wypromowanie obszaru LGD. Każdy kto odwiedził nasze stoisko mógł uzyskać od dyżurujących pracowników Biura w osobach Katarzyny Szczukiewicz – Kalużnej i Marty Godowskiej informacje na temat gospodarstw agroturystycznych, a także atrakcji i szlaków w naszym regionie oraz otrzymać foldery i ulotki. Profesjonalne fotografie autorstwa Pana Piotra Kalety ukazujące krajobrazy i zabytki gminy Busko – Zdrój przyciągały zwiedzających do naszego stoiska i utwierdzały w przekonaniu, że do nas rzeczywiście warto przyjechać.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii.

 

 


 

 

 

(2010-04-12)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 

 


 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE (2010-03-29)

 

 

 

 

 

   Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

  Biuro Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

  składa najlepsze życzenia: pomyślności i szczęścia oraz wiele radości.

 

 

 


 

 

INORMACJA (2010-03-29)

W sobotę dnia 27.03.2010 r. w parku w centrum miasta uczestniczyliśmy w  Kiermaszu Wielkanocnym Kukuryku w Cielętniku”. Swoje wyroby zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru naszej LGD. Pod namiotem Stowarzyszenia „Słoneczny Lider” osoby zainteresowane mogły uzyskać wszelkie informacje, a także otrzymać ulotkę o realizacji LSR na terenie Gminy Busko – Zdrój. Zdjęcia w Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-29)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia gadżetów promocyjnych z nadrukiem wpłynęła jedna oferta. Leszczyńska Agencja Wydawnicza zaproponowała warunki zgodne z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji zamówienia.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-26)

 

W dniach 29 i 30 marca 2010 r. o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędą się posiedzenia Rady w celu oceny wniosków złożonych w ramach Małych Projektów oraz ustalenia listy operacji ocenionych.

W posiedzeniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Wnioskodawców po uprzednim pisemnym powiadomieniu Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura. Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

(2010-03-25)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na przeprowadzenie szkolenia dla Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” (opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów) nt. „Przygotowanie członków Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w zakresie oceny wniosków składanych dla LGD w ramach LSR” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

 

 

Dyrektor Biura Zarządu

Marek Bębenek

 

Zapytanie ofertowe.doc

Harmonogram szkolenia dla Buskiej Lokalnej Grupy Działania.doc

Formularz ofertowy.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-22)

W dniu 24.03.2010 r. o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Rady w celu oceny złożonych wniosków. W posiedzeniu mogą uczestniczyć reprezentanci Wnioskodawców po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącego Rady. Serdecznie zapraszamy.

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-22)

W dniu 19.03.2010 r. o godz. 15.00 zakończono procedurę naboru wniosków w ramach „Małych Projektów”.

 

W dniu 24.03.2010 r. o godz. 16.00 wnioski te zostaną poddane wstępnej ocenie pod kątem ich zgodności z LSR przez Radę LGD „Słoneczny Lider”.

 

 


 

 

 

(2010-03-09)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” składa zapytanie ofertowe na dostarczenie

gadżetów promocyjnych z nadrukiem w ramach zadania „Organizacja punktów

informacyjnych na lokalnych imprezach organizowanych na obszarze LGD” w ramach

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  


Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2010 r.

Zapytanie ofertowe zawiera specyfikację zamówienia oraz formularz ofertowy do pobrania poniżej.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ul. Partyzantów 22,

28 – 100 Busko – Zdrój – w terminie do dnia 26.03.2010 roku do godz.15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                    Dyrektor Biura Zarządu

                                                                                                                                                           Marek Bębenek

 

Zapytanie ofertowe.doc

Formularz ofertowy.doc

 

 


 

 

SZKOLENIE – WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW (2010-03-08)

 

W dniu 05.03.2010 roku w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach odbyło się szkolenie nt.: „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów” prowadzone przez Panią Małgorzatę Donoch. W szkoleniu wzięli udział reprezentanci gminy, instytucji kultury, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, a także przedstawiciele lokalnych społeczności. Fotorelacja w Galerii.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-03-01)

W związku z naborem wniosków w ramach Małych Projektów od 05.03.2010 r. do 19.03.2010 r. Biuro będzie pracować w tym okresie w godzinach:

poniedziałek, środa od 7.00 do 17.00

wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00

sobota od 9.00  do 11.00

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-27)

W wyniku przeprowadzonego postępowania dot. szkolenia w dniu 05.03.2010 r. wybrano ofertę p. Małgorzaty Donoch na realizację ww. działania.

 

 


 

 

KONKURS NA KOMIKS „PRODUKTY REGIONALNE GMINY BUSKO – ZDRÓJ WIDZIANE OCZAMI GIMNAZJALISTY” (2010-02-23)

 

Zapraszamy uczniów gimnazjów z terenu Gminy Busko – Zdrój do udziału w konkursie na komiks sprawdzający wiedzę młodzieży o produktach regionalnych występujących na terenie działalności LGD „Słoneczny Lider” pod nazwą: „Produkty regionalne gminy Busko – Zdrój widziane oczami gimnazjalisty”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży obszarem naszej gminy pod kątem poszukiwania produktów o charakterze regionalnym. Konkurs ma w swym założeniu poszerzenie wiedzy młodego pokolenia w zakresie regionalizmu. Jednocześnie jako Organizatorzy chcielibyśmy poznać spojrzenie na sprawy tradycji lokalnej oczami uczniów gimnazjów i porównać je z zaplanowaną przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Strategią Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Regulamin Konkursu.doc

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 2.doc

 

 


 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE! (2010-02-23)

W związku z ogłoszonym konkursem w dniu 05.03.2010 r. o godz. 15.00, w Samorządowym Gimnazjum w Zbludowicach, odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków na Małe Projekty.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i odesłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy: biuro@slonecznylider.pl lub dostarczenie jej osobiście do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (Budynek Cechu Rzemiosł Różnych) przy ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju. Serdecznie zapraszamy!

 

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu.doc

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-20)

Ogłoszony został konkurs w ramach Małych Projektów. Szczegółowe informacje w zakładce: Nabór wniosków.

 

 


 

 

(2010-02-15)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie usługi szkoleniowej (opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz ich obsługa organizacyjna)

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER

 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” z siedzibą w Zbludowicach,
ul. Świętokrzyska 9, 28 – 100 Busko – Zdrój, NIP: 655-193-25-18.

 

Dokładny adres do korespondencji: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 Katarzyna Szczukiewicz – Kalużna, Marta Godowska, tel. 41 378 71 77, email: biuro@slonecznylider.pl

                                       

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  i  przeprowadzenie  usługi  szkoleniowej  z  zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”, zwanej dalej Zamawiającym, w ramach działania „Małe projekty”. Celem nadrzędnym  szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy mieszkańców gminy Busko – Zdrój o Lokalnej Strategii Rozwoju, przybliżenie regulacji prawnych z zakresu wdrażania lokalnych strategii rozwoju, kryteriów przyznawania dofinansowania przez LGD. W szkoleniu przewidziano prezentację prawidłowego wypełniania wniosku z działania „Małe projekty”.

Zamówienie  obejmuje: opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz ich obsługa organizacyjna, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. 

Zajęcia prowadzone będą w grupie 20 osobowej w wymiarze do 6 godzin lekcyjnych z uwzględnieniem niezbędnych przerw.

 

3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT

Termin  składania  ofert  upływa  24.02.2010  do  godz.  12.00.  Decyduje  data  i  godzina  wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty należy składać bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. Pragniemy   podkreślić,   iż   powyższy   termin   jest   ostateczny.   Oferty   złożone   po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. Oferty zostaną otwarte do dnia 26.02.2010 i będą weryfikowane  i  akceptowane  lub  nieakceptowane  przez  Zamawiającego. Brak akceptacji Zamawiającego będzie dla Wykonawcy wiążący. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.slonecznylider.pl oraz umieści informację na tablicy informacyjnej w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym.

 

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają  kwalifikacje i kompetencje  do  wykonywania  usługi szkoleniowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER  „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”,

2.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie   oferty   w   odpowiedzi   na   niniejsze   zapytanie   ofertowe   jest   jednoznaczne   ze   złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

 

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto dla jednostki lekcyjnej).

 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. Rezerwacja Sali szkoleniowej należy do obowiązków Zamawiającego.

 

6. SPOSÓB WYBORU OFERT, POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkiego    rodzaju    oświadczenia,    wnioski,    zawiadomienia,    informacje    itp.    (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem adresu do korespondencji.

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Borek Beata

 

 

Formularz ofertowy.doc

 


 

 

 

II MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI W KIELCACH (2010-02-10)

 

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” otrzymała zaproszenie do uczestnictwa
w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach w dniach 9 – 11 kwietnia 2010. Obok własnego stoiska wystawienniczego LGD będzie miała do dyspozycji nieodpłatnie:

  • powierzchnię handlową „Jarmark” w celu sprzedaży i promocji produktów tradycyjnych (wyrobów rękodzielniczych, produktów regionalnych, ludowych, kulinarnych itp.),
  • powierzchnię handlową „Stoisko gastronomiczne” z możliwością degustacji
    i sprzedaży regionalnych potraw,
  • powierzchnię kulturalną „Scena kultury”  z możliwością prezentacji dorobku artystycznego mieszkańców świętokrzyskiej wsi.

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania się na stoiskach „Jarmark”, „Stoisko gastronomiczne” i „Scena kultury”, pobrania i wypełnienia formularza.

 

O wyborze osób reprezentujących LGD na stoiskach: „Jarmark”, „Stoisko gastronomiczne” i „Scena kultury” decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” ul. Partyzantów 22, 28 – 100 Busko – Zdrój do 25 lutego 2010 do godziny 15.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 41 378 71 77, 661 435 045.

 

LGD nie pokrywa kosztów dojazdu i transportu na Targi w Kielcach.

 

 

Formularz nr 1 „Jarmark”
Formularz 1.doc
Formularz nr 2 „Stoisko gastronomiczne”

Formularz 2.doc

Formularz nr 3 „Scena kultury”

Formularz 3.doc

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-02-10)

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” dnia 12.01.2010 r. uchwałą nr 2/2010 w sprawie wyznaczenia składek członkowskich na rok 2010 dla osób fizycznych i prawnych ustalił składkę członkowską w wysokości 20 zł rocznie.

Ponadto 04.02.2010 r. Zarząd Buskiej LGD „Słoneczny Lider” uchwałą nr 7/2010 wprowadził procedurę wpłaty składek członkowskich, którą zamieszczamy poniżej. Prosimy wszystkich zalegających ze składkami za rok 2008 i 2009 o ich uregulowanie w pierwszym kwartale 2010 r. zgodnie z przywołaną procedurą.

 

Uchwala 7/2010 w sprawie wpłaty składek członkowskich.pdf

Procedura wpłaty składek członkowskich.pdf

 

 


 

 

 

INFORMACJA (2010-01-29)

W dniu 04.02.2010 roku o godz. 15.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu. Przewidywany czas trwania posiedzenia – 1 godz.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010 – 01 – 19)

W związku ze statutowym obowiązkiem opłacania składek członkowskich przypominamy wszystkim osobom należącym do naszego Stowarzyszenia, iż można je wpłacać na konto bankowe, którego numer znajduje się w zakładce Kontakt, bądź też osobiście do Pani Henryki Magdziak.

 

 


 

 

NFORMACJA (2010 -01-14)

W dniu 21.01.2010 roku o godz. 16.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Rady. Prosimy o obecność wszystkich członków Rady.

 

 


 

 

INFORMACJA (2010-01-05)

 

W dniu 12.01.2010 roku o godz. 15.00 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Partyzantów 22 odbędzie się posiedzenie Zarządu. Prosimy o obecność wszystkich członków Zarządu.

 

 


 

 

Zmiana godzin urzędowania biura! (2010-01-04)

 

Od dnia 04.01.2010 r. punkt Informacyjno – Konsultacyjny otwarty od poniedziałku do piątku w godz.  7.00 – 15.00

 

 


 

 

KONFERENCJA „SZLAKI TURYSTYCZNE JAKO PAKIETY USŁUG DLA TURYSTY”  (2010-01-04)

 

W dniu 17.12.2009 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Busku – Zdroju odbyła się konferencja pod tytułem „Szlaki turystyczne jako pakiety usług dla turysty”.

Konferencja rozpoczęła się występem młodzieżowego zespołu „Zlepce” z Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju. W humorystyczny sposób zaprezentowali publiczności staropolskie obrzędy  bożonarodzeniowe, po których wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. W przerwie można było skosztować wigilijnych  potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie swoje prezentacje przedstawili: Beata Borek – „Szlakiem rękodzieła na Ponidziu”, Aleksandra Imosa – „Kulinarne propozycje na Słonecznym Szlaku” oraz Sebastian Motyl – „Śladami dworów w okolicach Buska”. Konferencja zakończyła się odśpiewaniem kolęd przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju, do czego przyłączyli się wszyscy uczestnicy. Spotkanie zostało uświetnione obecnością władz samorządowych Miasta i Gminy Busko – Zdrój.

 Obszerna fotorelacja w Galerii. Zapraszamy!

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU SL/OiRW/1/2009 (2009-12-30)

 

 

W dniu 28 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" uchwałą nr 12/2009 przyjęta została lista operacji ocenionych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Odnowa i rozwój wsi”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/1/2009. W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się wszystkie złożone wnioski.

 

LP

NR WNIOSKU

ZGODNOŚĆ Z LSR

UZYSKANE PUNKTY

1

413_313/1/2009/2

ZGODNY

36,00

2

413_313/1/2009/1

ZGODNY

29,37

 

 


 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU SL/MP/1/2009 (2009-12-30)

 

W dniu 21 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Rady Buskiej LGD "Słoneczny Lider" uchwałą nr 10/2009 przyjęta została lista operacji ocenionych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, które złożono w ramach konkursu SL/MP/1/2009.
W limicie środków przeznaczonych na powyższy konkurs mieszczą się 4 pierwsze wnioski.

 

LP

NR WNIOSKU

ZGODNOŚĆ Z LSR

UZYSKANE PUNKTY

1

413_MP/1/2009/6

ZGODNY

34,11

2

413_MP/1/2009/3

ZGODNY

34,08

3

413_MP/1/2009/4

ZGODNY

34,00

4

413_MP/1/2009/1

ZGODNY

32,83

5

413_MP/1/2009/5

ZGODNY

29,60

6

413_MP/1/2009/2

ZGODNY

21,83

 

  

INFORMACJA (2009-12-29)

 

W dniu 17.12.2009 odbyła się konferencja „Szlaki turystyczne jako pakiety usług dla turysty”. Obszerna relacja  już wkrótce.

 

  

ŻYCZENIA (2009-12-23)

 

Dla przyjaciół, sympatyków LGD „Słoneczny Lider” oraz wszystkich odwiedzających naszą stronę najserdeczniejsze życzenia Świąteczno - Noworoczne  składają pracownicy i Zarząd Stowarzyszenia.

  

DYŻURY EKSPERTÓW (2009-12-03)

 

Informujemy, iż w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ul. Partyzantów 22 w Busku – Zdroju

odbywają się dyżury ekspertów dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu „Małych Projektów”.

 

EKSPERT

MAŁGORZATA DONOCH

JACEK STRZELECKI

DZIEŃ DYŻURU

GODZINA

GODZINA

25 LISTOPAD 2009 ŚRODA

-

16.00 – 18.00

27 LISTOPAD 2009 PIĄTEK

15.15 – 17.15

-

28 LISTOPAD 2009 SOBOTA

-

10.00 – 15.00

30 LISTOPAD 2009  PONIEDZIAŁEK

15.15 – 17.15

-

2 GRUDZIEŃ 2009  ŚRODA

-

14.00 – 18.00

3 GRUDZIEŃ 2009  CZWARTEK

15.15 – 17.15

-

4 GRUDZIEŃ 2009  PIĄTEK

15.15 – 17.15

-

5 GRUDZIEŃ 2009  SOBOTA

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

8 GRUDZIEŃ 2009  WTOREK

15.15 – 18.15

-

9 GRUDZIEŃ 2009  ŚRODA

-

14.00 – 18.00

10 GRUDZIEŃ 2009  CZWARTEK

15.00 -- 17.00

 

12 GRUDZIEŃ 2009  SOBOTA

10.00 – 12.00

-

 

 

 


 

 

WYNIKI  NABORU (2009-11-30)

 

Zarząd Stowarzyszenia Buskiej LGD „Słoneczny Lider” po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej z 5 osobami ubiegającymi się o stanowisko: Specjalisty ds. finansów, obszarów priorytetowych i programów pomocowych jednomyślnie zdecydował
o zatrudnieniu Pani Marty Godowskiej zam. Busko – Zdrój.

  

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:

 

WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU –

MAŁE PROJEKTY

GRUPA I - 21 LISTOPAD (SOBOTA) 2009

GRUPA II - 22 LISTOPAD (NIEDZIELA) 2009

DODATKOWE INFORMACJE

W PUNKCIE INFORMACYJNO KONSULTACYJNYM

 

UL. PARTYZANTÓW 22, TEL. 41 378 71 77

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA ds FINANSÓW
BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
(2009-11-02)

Pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego znajduje się tutaj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"SŁONECZNY LIDER"
(2009-08-24)

Pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego znajduje się tutajPIKNIK RODZINNY W KAMEDUŁACH "WITAJ LATO 2009" (2009-06-28)

W dniu 28-06-2009 we wsi Kameduły odbył sie piknik rodzinny pod hasłem "WITAJ LATO 2009". Na licznie zgromadzonych mieszkańców czekało wiele atrakcji oraz konkursów. Wsród zgromadzonych mieszkańców nie zabrako władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko Zdrój Piotrem Wąsowiczem. Festyn ten odbywał się na terenie działania Buskiej LGD "Słoneczny Lider", na którym byliśmy obecni.
Imprezę zaingurowano tańcem "na przetaku" w wykonaniu władz samorządowych z mieszkankami Kameduł, Nowego Folwarku i Lasu Winaiarskiego. Po czym rozpoczął się turniej wsi z wieloma atrakcyjnymi konkursami.
IV ŚWIĘTOKRZYSKI JARMARK AGROTURYSTYCZNY

28 czerwca 2009 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się IV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Podczas imprezy odbyły się pokazy tradycyjnych rzemiosł, obrzędów, rękodzieła ludowego, pokaz pędzenia dziegciu i smoły, pokaz krzeszenia żywego ognia, koszenia trawy, klepania i ostrzenia kosy, pokaz pieczenia chleba i podpłomyków, prezentacja mielenia zboża na żarnach, kaszy w stępie nożnej. Na rynku małego miasteczka w Parku Etnograficznym w Tokarni gminy, stowarzyszenia oraz gospodarstwa agroturystyczne prezentowały swoją ofertę. Na targach byliśmy również obecni. Na naszych stoiskach można było zapoznać się z materiałami promującymi Busko - Zdrój i sołectwa naszej gminy, Uzdrowisko Busko - Zdrój oraz Gospodarstwa Agroturystyczne na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Zwiedzający kosztowali również pysznego chlebka za smalcem, wody mineralnej Buskowianka, przepysznych wypieków Pani Małgorzaty Grochowiny z Gospodarstwa Agroturystycznego w Widuchowie, Wina Spod Kapturowej Góry, które otrzymało I nagrodę w kategorii napitki na konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2008, a którego możemy również skosztować odwiedzając Gospodarstwo Agroturystyczne "U Damiana" z Pęczelic.OGŁOSZENIE O NABORZE (2009-06-22)

Zarząd Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" z siedzibą w Zbludowicach ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko - Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"

Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie zakładki "OGŁOSZENIA" gdzie znajduje się pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonych kopertach, w biurze Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider" ul. Świętokrzyska 9, Zbludowice, 28 - 100 Busko - Zdrój w godzinach 9-13 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider", w terminie do 30 czerwca 2009.SPOTKANIE RADY LGD "SŁONECZNY LIDER"

W dniu 12 czerwca 2009 w biurze LGD "Słoneczny Lider" na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Szumilasa, odbyło się spotkanie informacyjne dla członków Rady LGD. Spotkanie dotyczyło procedur oceny wniosków konkursowych."TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO 2009"

W pierwszą niedziele czerwca na terenie wsi Błoniec i Nowa Wieś odbyło się IV Truskawkowe Święto - piknik rekreacyjny .pn "Żyj zdrowo bezalkoholowo". Wśród stoisk wystawienniczych nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Gdzie zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach Osi 4. Leader. Świętowanie mieszkańcy gminy Busko - Zdrój rozpoczęli o godzinie 14.00 Mszą Świętą odprawioną na błoniach Błońca i Nowej Wsi. Kolejnymi elementami Truskawkowego Święta był Kabaret Pigwa Show, występ Kapeli Góralskiej i na zakończenie zabawa ludowa. Dodatkowymi atrakcjami niedzielnego popołudnia były konkursy. Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Busko - Zdrój mogły wykazać się wiedzą z zakresu produktów regionalnych. Nasi najmłodsi mieszkańcy zaś mieli okazję wzięcia udziału w konkursie dotyczącego zasad segregacji śmieci zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku - Zdroju.


"TRUSKAWKOWE ŚWIĘTO 2009"

W dniu 28 kwietnia 2009 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" reprezentowana była przez Prezesa Beatę Borek, Wiceprezesów Małgorzatę Donoch i Jacka Strzeleckiego. Honorowym gościem był Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój Pan Piotr WąsowiczStowarzyszenie BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"

z siedzibą w Zbludowicach, ulica Świętokrzyska numer 9, 28-100 Busko-Zdrój zostało utworzone na mocy uchwały z dnia 15 stycznia 2008 roku w Busku-Zdroju przez Członków-Założycieli. Następnie zostało zarejestrowane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.04.2008r i otrzymało numer w rejestrze (KRS) 0000302968, NIP 6551932518Buska LGD "Słoneczny Lider" na I Międzynarodowych targach turystyki wiejskiej i agroturystyki AGROTRAVEL

17 - 19 kwietnia 2009 roku na terenie Targów Kielce odbyły się I Międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki AGROTRAVEL. Do udziału w targach zaproszone zostały również Lokalne Grupy Działania, wśród których nie zabrakło Buskiej Lokalnej Grupy Działania "Słoneczny Lider". Targi stały się dla nas niepowtarzalną okazją do wypromowania naszego regionu zwłaszcza w zakresie turystyki na obszarach wiejskich i produktu regionalnego, stanowiących szansę rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Podczas targów, obok stoiska wystawienniczego LGD "Słoneczny Lider" były również wydzielone specjalne miejsca - Jarmark, gdzie można było zakupić wyroby rękodzielnicze oraz Karczma - będąca okazją do degustacji i zakupu przepysznych wyrobów kulinarnych. Prezentacje wystawiennicze przygotowało Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach, KGW z Mikułowic, KGW z Błońca i Nowej Wsi, KGW z Widuchowy, KGW z Broniny, Gospodarstwo Agroturystyczne "Brzoskwiniowy sad" z Siesławic, Gospodarstwo Agroturystyczne "U Damiana" z Pęczelic. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i grupom za zaangażowanie w zorganizowaniu stoisk Jarmark i Karczma, które zapewniły promocję naszego regionu - naszych produktów i wyrobów regionalnych. 

Ogłoszenie o naborze z dn. 2009-11-02 na stanowisko:


SPECJALISTA ds FINANSÓW BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie
43,5 KB

Ogłoszenie o naborze z dn. 2009-08-24 na stanowisko:


DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie
43,5 KBOgłoszenie o naborze z dn. 2009-06-22 na stanowisko:


DYREKTORA BIURA BUSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "SŁONECZNY LIDER"
Ogloszenie rekrutacyjne
43,5 KB